tt la 1 5305328 4507539

 V EDYCJA PROGRAMU OCHOTNICZEGO SZKOLENIA WOJSKOWEGO STUDENTÓW W RAMACH „LEGII AKADEMICKIEJ”
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Kontakt:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
ul. Staszica 1
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443-45-45 w. 108, 118

 

Projekt współfinansowany przez MEiN

      logo minister poziom pl

 

V EDYCJA PROGRAMU OCHOTNICZEGO SZKOLENIA WOJSKOWEGO STUDENTÓW W RAMACH „LEGII AKADEMICKIEJ”
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

              SPOTKANIE INFORMACYJNE

W związku z uruchomieniem kolejnej, V edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej”, w dniu 17 listopada 2021 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie informacyjne (w formie zdalnej) z udziałem przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, studiujących w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, posiadających obywatelstwo polskie. 

Aby wziąć udział w spotkaniu należy otworzyć link w wiadomości przesłanej za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu do wszystkich studentów Uczelni.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną w Uczelni oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe).

Zadaniem Uczelni w ramach części teoretycznej będzie przeprowadzenie szkoleń w obszarze dwóch modułów merytorycznych tj. modułu podstawowego i modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin każdy.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka--v-edycja-projektu

Informacje dotyczące programu można również uzyskać pod nr. telefonu 18 443-45-45 w. 108.