Uchwały Senatu

Uchwała Nr 46/2023 Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z dnia 22 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Uchwała Nr 72/2022 Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Uchwała nr 96/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowniczych i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny

Załącznik do uchwały nr 96/2019

Uchwała Nr 112/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia własnego monitoringu karier zawodowych absolwentów

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Nr 95/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z dnia 25 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Zarządzenie Nr 94/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z dnia 25 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia procedur dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Zarządzenie Nr 111/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Zarządzenie Nr 112/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia procedur dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Zarządzenie Nr 1/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu