• Światowy Dzień Inżyniera - z wizytą w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, www.zs-starysacz.pl,
 • Uczniowie ZS w Starym Sączu wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Inżyniera, sądeckie.pl
 •  ZS w Starym Sączu: uczniowie świętowali Dzień Inżyniera, nowosadecki.pl

Światowy Dzień Inżyniera - z wizytą w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

www.zs-starysacz.pl, Piotr Stojek, 06 marzec 2023

W piątek, 3 marca, klasy 2 TEO oraz 3 TEE wzięły udział w obchodach Światowego Dnia Inżyniera zorganizowanego przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Celem spotkania było przedstawienie studentom i uczniom szkół ponadpodstawowych ważnego wkładu przyszłych inżynierów do zrównoważonego rozwoju i nowoczesnego życia. Nasi uczniowie wysłuchali wykładów, oraz mieli okazję uczestniczyć w warsztatach i laboratoriach propagujących wiedzę techniczną.

Wśród uczniów naszej szkoły duże zainteresowanie wzbudził wykład pt. ,,Pasje Inżynierów ", w którym autor zobrazował rozwój technologii elektrotechnicznej, elektronicznej i informatycznej.

Podczas spotkania było zorganizowanych wiele ciekawych warsztatów tematycznych, których celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobywanych w szkołach średnich zgodnych z naszymi kierunkami kształcenia:

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik mechanik,
 • technik informatyk,
 • technik programista.

Z dużym zaangażowaniem uczestniczyliśmy w Warsztatach energetycznych, gdzie budzącą ciekawość była demonstracja uzyskiwania paliwa wodorowego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.

W czasie Warsztatów 3D można było poznać i zobaczyć nową technologię drukowania części maszyn, zastępującą tradycyjne metody wytwarzania. 

Kolejna część spotkania dotyczyła prezentacji sprzętu naukowo badawczego, w ramach którego odbyły się laboratoria : metrologii technicznej, inżynierii materiałowej, bioniki, wytwarzania przyrostowego.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Wykonywali ćwiczenia i zadawali pytania.

Miłym akcentem była rozmowa i wymiana doświadczeń z naszymi absolwentami technikum informatycznego a obecnymi studentami drugiego roku uczelni - Marcelem i Pawłem.

Link do materiału źródłowego: http://www.zs-starysacz.pl/1621-swiatowy-dzien-inzyniera-z-wizyta-w-akademii-nauk-stosowanych-w-nowym-saczu

 

Uczniowie ZS w Starym Sączu wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Inżyniera

sądeckie.pl, Dorota Kotlarz, 2023-03-08

Uczniowie Zespołu Szkół w Starym Sączu wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Inżyniera zorganizowanego przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Celem spotkania było przedstawienie studentom i uczniom szkół ponadpodstawowych wkładu przyszłych inżynierów w zrównoważony rozwój i nowoczesne życia.

Nasza młodzież wysłuchała wykładów i miała okazję uczestniczyć w warsztatach i laboratoriach propagujących wiedzę techniczną – mówi Grzegorz Skalski, dyrektor szkoły. - Duże zainteresowanie wzbudził wykład „Pasje Inżynierów”, w którym przedstawiono rozwój technologii elektrotechnicznej , elektronicznej i informatycznej.

Akademia Nauk Stosowanych zorganizowała też wiele warsztatów tematycznych, których celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobywanych w szkołach ponadpodstawowych zgodnych z kierunkami kształcenia w starosądeckiej szkole: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik mechanik, Technik informatyk, Technik programista.

Z dużym zainteresowaniem obserwowaliśmy też pokaz uzyskiwania paliwa wodorowego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych oraz nową technologię drukowania elementów maszyn, zastępującą tradycyjne metody wytwarzania – dodaje dyrektor Grzegorz Skalski.

Link do materiału źródłowego: https://sądeckie.pl/artykul/uczniowie-zs-w-starym-saczu-wzieli-udzial-w-obchodach-swiatowego-dnia-inzyniera

 

ZS w Starym Sączu: uczniowie świętowali Dzień Inżyniera

nowosadecki.pl, 8 marca 2023 r.

Uczniowie Zespołu Szkół w Starym Sączu wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Inżyniera zorganizowanego przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Celem spotkania było przedstawienie studentom i uczniom  szkół ponadpodstawowych wkładu przyszłych inżynierów w zrównoważony rozwój i nowoczesne życia.

- Nasza młodzież wysłuchała wykładów i miała okazję uczestniczyć w warsztatach i laboratoriach  propagujących wiedzę techniczną – mówi Grzegorz Skalski, dyrektor szkoły. - Duże zainteresowanie wzbudził wykład „Pasje Inżynierów”, w którym przedstawiono rozwój technologii elektrotechnicznej , elektronicznej i informatycznej.

Akademia Nauk Stosowanych zorganizowała też wiele warsztatów tematycznych, których  celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobywanych w szkołach ponadpodstawowych zgodnych z kierunkami kształcenia w starosądeckiej szkole: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik mechanik, Technik informatyk, Technik programista (http://www.zs-starysacz.pl/).

- Z dużym zainteresowaniem obserwowaliśmy też pokaz uzyskiwania paliwa wodorowego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych oraz nową technologię drukowania elementów maszyn, zastępującą tradycyjne metody wytwarzania – dodaje dyrektor Grzegorz Skalski.

Link do informacji źródłowej: https://nowosadecki.pl/pl/zs-w-starym-saczu-uczniowie-swietowali-dzien-inzyniera

www.zs-starysacz.pl, 01 marzec 2023

W dniu 27 lutego uczniowie profilu ekonomicznego kl. I wraz z opiekunami: panią Krystyną Hotloś oraz panią Urszulą Sadowską uczestniczyli w wykładzie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Młodzież wysłuchała prelekcji na temat: „ZUS na skróty czyli ubezpieczenia społeczne w dobie informatyzacji”. Prelegentem była współpracująca z naszą szkołą pani Anna Mieczkowska – Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS, Regionalny koordynator ds. dostępności Wydział Organizacji i Analiz ZUS O/Nowy Sącz.

Na wykładzie przedstawiona została historia ubezpieczeń społecznych, reforma emerytur i początek elektronizacji instytucji (1960-1990), oraz zaprezentowano ZUS jako: lidera informatyzacji, z punktu widzenia satysfakcji klientów, a także  strategię rozwoju IT w ZUS na lata 2021-2025.

Uczniowie poznali, jaka jest różnica między Platformą Usług Elektronicznych (PUE ZUS) a elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Podczas tego spotkania młodzież zgłębiła informacje dotyczące wielu możliwości załatwienia spraw w ZUS-ie np. poprzez zarezerwowanie wizyty w placówce na konkretny dzień i godzinę przez PUE, e-wizytę przez Internet jako wideorozmowę z pracownikiem ZUS czy też aplikację mZUS.

Pobyt na sądeckiej uczelni to ciekawie i miło spędzony czas w nowym budynku Wydziału Ekonomicznego, w nowoczesnej Auli, które można było obejrzeć po wykładzie podczas zwiedzania, by zapoznać się z bazą akademicką.

Link do materiału źródłowego:http://www.zs-starysacz.pl/1611-ekonomisci-na-wydziale-ekonomii-w-ans

www.dts24.pl, Katarzyna Magiera, 8 marca 2023

Charyzmatyczny projektant i kierownik projektów – Igor Farafonow z firmy Uxeria – podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas warsztatów “Ludzki wymiar technologii – o product designie, UX i UI”, które odbyły się na Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu w ramach cyklu Sądeccy Adepci IT. Warsztaty z ramienia Akademii Nauk Stosowanych otworzył gospodarz miejsca – Dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjnych Pan prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj.

Warsztat był merytoryczną, a czasami zabawną, podróżą przez tajniki product design, user experience oraz interface design. Poza teorią, uczestnicy mieli możliwość zaprojektowania własnego produktu zgodnie z zasadami, które poznali w trakcie warsztatu.

Sądeccy Adepci IT to projekt skierowany do uczniów oraz studentów regionu sądeckiego. Składa się z 2 części: cyklu warsztatów z praktykami IT oraz konkursu. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają praktyków IT – osoby zajmujące się na co dzień: user experience and interface design, analityką biznesowo-systemową oraz testowaniem. Celem warsztatów jest również pokazanie, że IT to nie tylko zdolni programiści, lecz także szereg innych, równie ważnych ról.

Organizatorem wydarzenia jest Tukano Software House – firma zajmująca się tworzeniem specjalistycznego oprogramowania dla klientów w Polsce i za granicą. Firma posiada bogate doświadczenie związane z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych w obszarach telemedycyny, e-commerce oraz administracji publicznej.

Projekt Sądeccy Adepci IT objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Link do informacji źródłowej: https://www.dts24.pl/ludzki-wymiar-technologii/

 • Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu; www.ans.edu.pl
 • ANS w Nowym Sączu podpisała porozumienie o współpracy z ANS w Wałbrzychu; sądeckie.pl

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

ANS AS, 22.02.2023 r.

Jest na bardzo miło poinformować, że w dniu 22.02.2023 r., podczas posiedzenia Senatu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Umowa została podpisana przez Pana Rektora ANS w Nowym Sączu, dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. ANS oraz Pana Rektora ANS AS prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego. Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu reprezentował także dr hab. inż. Grzegorz Przydatek, prof. ANS, Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Zawarte porozumienie o współpracy ma na celu wykorzystanie potencjału, pozycji oraz doświadczeń i dorobku naukowego naszych Uczelni dla działań służących rozwojowi obu Stron. Za podstawowe kierunki współdziałania uznano m.in.:

 • realizację wspólnych projektów edukacyjnych i naukowych,
 • wspieranie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
 • wspieranie transferu wiedzy i upowszechnianie informacji o osiągnięciach,
 • promowanie zdobywania nowych umiejętności przez osoby dorosłe i młodzież, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie,
 • podejmowanie działań na rzecz edukacji i kształcenia ustawicznego,
 • zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie nowych technologii,
 • pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia naukowe i edukacyjne,
 • sporządzanie raportów, opracowań naukowych, artykułów, ekspertyz i opinii,
 • wykorzystywanie potencjału naukowego i łączenie doświadczenia obu Stron.

Wizyta JM dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. ANS oraz dr hab. inż. Grzegorza Przydatka, prof. ANS była okazją do zaplanowania wspólnych działań na 2023 rok. Rozmowy z udziałem dr hab. Beaty Detyny, prof. uczelni dotyczyły m.in. współpracy w zakresie wspólnych publikacji, udziału w konferencjach naukowych, czy też przygotowywania wspólnych wniosków w ramach projektów badawczo-rozwojowych.

Link do materiału źródłowego: https://www.ans.edu.pl/news/1133

 

ANS w Nowym Sączu podpisała porozumienie o współpracy z ANS w Wałbrzychu

sądeckie.pl, 2023-03-07

Rektor ANS w Nowym Sączu, dr. hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS podpisał porozumienie o współpracy z rektorem ANS Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, prof. dr. hab. Robertem Wiszniowskim. Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału, pozycji, doświadczeń i dorobku naukowego obu Uczelni w działaniach służących ich rozwojowi. Za podstawowe kierunki współdziałania uznano m.in.:

 • realizację wspólnych projektów edukacyjnych i naukowych,
 • wspieranie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
 • wspieranie transferu wiedzy i upowszechnianie informacji o osiągnięciach,
 • promowanie zdobywania nowych umiejętności przez osoby dorosłe i młodzież, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie,
 • podejmowanie działań na rzecz edukacji i kształcenia ustawicznego,
 • zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie nowych technologii,
 • pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia naukowe i edukacyjne,
 • sporządzanie raportów, opracowań naukowych, artykułów, ekspertyz i opinii,
 • wykorzystywanie potencjału naukowego i łączenie doświadczenia obu Uczelni.

Wizyta rektora dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. ANS oraz dr hab. inż. Grzegorza Przydatka, prof. ANS w wałbrzyskiej Uczelni była okazją do zaplanowania wspólnych działań na 2023 rok. Rozmowy z udziałem dr hab. Beaty Detyny, prof. Uczelni dotyczyły m.in. współpracy w zakresie wspólnych publikacji, udziału w konferencjach naukowych oraz przygotowywania wspólnych wniosków w ramach projektów badawczo-rozwojowych.

Link do materiału źródłowego: https://sądeckie.pl/artykul/ans-w-nowym-saczu-podpisala-porozumienie-o-wspolpracy-z-ans-w-walbrzychu

 • Alpejczyk Szymon Bębenek Mistrzem Polski seniorów w slalomie; sadeczanin.info,
 • Zięba i Bębenek wygrali w slalomie w Szczawnicy; sport.tvp.pl,
 • Szymon Bębenek i Hanna Zięba mistrzami Polski w slalomie; brzesko.naszemiasto.pl,
 • Szymon Bębenek i Hanna Zięba mistrzami Polski w slalomie; sportowy24.pl,
 • Szymon Bębenek w czołowej trzydziestce slalomu giganta w Lake Placid; pasja.azs.pl

Alpejczyk Szymon Bębenek Mistrzem Polski seniorów w slalomie

sadeczanin.info, 24/02/2023

Kryniczanin, 25-letni Szymon Bębenek został Mistrzem Polski seniorów w slalomie. Rywalizacja w narciarstwie alpejskim odbyła się (22 lutego) w Szczawnicy.

25-letni kryniczanin, Szymon Bębenek (AZS Zakopane) należy do grona najlepszych młodych, polskich alpejczyków. Trenuje nie tylko zimą, ale również latem. Wyjeżdża wtedy, wraz z trenerem na lodowce w Alpy.

22 lutego Szymon Bębenek został Mistrzem Polski seniorów w slalomie. Rywalizacja w narciarstwie alpejskim odbyła się w Szczawnicy.

- Wow, zostałem dzisiaj Mistrzem Polski seniorów w slalomie. Byłem najszybszy. Jest to mój pierwszy seniorski złoty medal i cieszę się, że całkiem nie odpuściłem jazdy na nartach i wciąż robię to co lubię, chociaż czasu na trening jest coraz mniej, a wręcz praktycznie zero. - napisał w mediach społeczościowych Szymon Bębenek.

- Moje przygotowania do tych zawodów zaczęły się przedwczoraj, kiedy to pierwszy raz po przylocie z Uniwersjady zapiąłem narty na nogi. Ciągle ludzie życzliwi, którym bardzo dziękuję, że tacy są, pytają mnie dlaczego nie walczę, dlaczego nie trenuje, prosta odpowiedź, nie mam kasy i możliwości.

- Cztery lata temu zostałem usunięty z polskiej Kadry Narodowej, bo "nie jestem przyszłościowy". Cieszę się, że teraz wszystkie kadry są bardzo "przyszłościowe". Oczywiście nie mówię tu o wszystkich, a nawet nie mówię tu o nikim, bo każdy zawodnik, wiem jak bardzo się stara, ale niestety są po prostu pochłaniani przez nasz system.-dodaje alpejski mistrz. 

- Narty to trudny sport i niektórzy "odpalają" w wieku 18 lat, niektórzy trochę wcześniej, ale masa jest przypadków, kiedy zawodnicy w okolicach trzydziestki "odpalają". Zrozumiałem, o co chodzi w tym całym narciarstwie dopiero po ukończeniu profesjonalnej kariery, więc za późno, żebym mógł "odpalić" w swoim sztosie.

Szymon Bębenek (AZS Zakopane) jest dwukrotnym Mistrzem Polski Juniorów 2015 (slalom gigant i dwubój slalomowy). Zdobywcą pierwszego miejsca w Międzynarodowych Zawodach FIS w Abetone (Włochy,2014)  w slalomie. Trzykrotnie zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski-junior B. Sześciokrotnie zdobył złote medale, a pięciokrotnie srebrne w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - junior B.

W sezonie 2022/23 zaliczył m.in.: udany start  w Zakopanem, 10 grudnia stanął na podium. Kilka dni później został powołany do reprezentacji Polski na 31. Zimową Uniwersjadę w amerykańskim Lake Placid. Zawody odbyły się w styczniu 2023, kryniczanin uplasował się ostatecznie na 27. miejscu. (MK), fot. FB Szymon Bębenek

Link do informacji źródłowej: https://sadeczanin.info/sport/alpejczyk-szymon-bebenek-mistrzem-polski-seniorow-w-slalomie

Mistrzostwa Polski. Zięba i Bębenek wygrali w slalomie w Szczawnicy

sport.tvp.pl, Tytus Olszewski, 22 luty

Hanna Zięba (L) oraz Szymon Bębenek (P), zwycięzcy mistrzostw Polski w slalomie (fot. PZN)

Zakończyły się mistrzostwa Polski w slalomie rozgrywane w ośrodku PKL Palenica w Szczawnicy. Złote medale zdobyli Hanna Zięba oraz Szymon Bębenek. Na drugim miejscu zameldowali się Maja Chyla i Jan Łodziński, a na trzecim Aniela Sawicka oraz Przemysław Bialobrzycki. W klasyfikacji międzynarodowej zwyciężył Jan Borak z Czech.

Mistrzostwa Polski w slalomie w Szczawnicy

Tegoroczną areną zmagań o medale mistrzostw Polski w slalomie był ośrodek PKL Palenica w Szczawnicy. Co prawda dzień wcześniej podczas zawodów FIS pogoda nie rozpieszczała narciarzy, ale w środę (19 lutego) zza chmur wyszło słońce, co uświetniło zawody. Trasa pomimo przyjęcia dużej ilości wody była bardzo przygotowana. Wszystko dzięki obsłudze technicznej, która od rana pracowała na najwyższych obrotach.

MP bez czołowych kadrowiczów

Niestety w zmaganiach na trasie Palenica 1 nie oglądaliśmy dwóch czołowych polskich slalomistów, którzy leczą kontuzję. Chodzi o ubiegłorocznego mistrza Pawła Pyjasa, który powoli wraca na narty po naderwaniu więzadła pobocznego oraz Piotra Habdasa, który nabawił się problemów po starcie w slalomie gigancie na mistrzostwach świata we Francji, gdzie zajął 30. miejsce. Z kolei u pań zabrakło Magdaleny Łuczak, która zmaga się z urazem pleców. Jednakże na starcie stanęła reszta naszych kadrowiczów, którzy już we wtorek podczas zwodów FIS pokazali, że walka o medale MP będzie wyrówna.

Niełatwe ustawienia

Pierwszy przejazd rozpoczęli panowie, którzy musieli zmierzyć się z bardzo trudnym i podchwytliwym ustawieniem. Jego ofiarom zostało aż 17 zawodników w tym kilku faworytów do medalu m.in. Bartłomiej Sanetra, Juliusz Mitan czy Piotr Szeląg. Na półmetku rywalizacji prowadził Adam Novacek ze Słowacji, który o zaledwie trzy setne sekundy wyprzedzał najlepszego Polaka Jana Łodzińskiego. Trzecie miejsce ze stratą 0,09 sekundy zajmował Stepan Kroupa z Czech.

Wśród pań początkowo prowadziła Daria Krajewska, ale po weryfikacji sędziowskiej okazało się, że nasza zawodniczka została zdyskwalifikowana za „złapanie tyczki” w dolnej części trasy. Wobec czego po pierwszej odsłonie prowadziła Zuzana Jakubcova ze Słowacji, która o tylko dwie setne sekundy wyprzedzała Magdalenę Bańdo. Trzecia była Hanna Zięba (+0,17 sek.), a kolejne dwie setne za nią Aniela Sawicka, co zapowiadało duże emocje w drugim przejeździe.

Bębenek z pierwszym mistrzostwem w karierze

Zgodnie z przewidywaniami finałowy przejazd także dostarczył wielu emocji. Ustawienie było jeszcze trudniejsze, ale tym razem do mety nie dojechało siedmiu alpejczyków w tym dwóch, którzy bili się o medale, czyli Bartosz Szkoła i Błażej Budz. Ostatecznie w zawodach międzynarodowych najlepszy okazał się Słowak Jan Borak, który był autorem najszybszego przejazdu i awansował o siedem pozycji. Jednakże większość skupiała się na polskiej klasyfikacji, a w niej zwyciężył Szymon Bębenek, który przesunął się o dwa „oczka” i do wygranego stracił 0,28 sekundy. Srebrny medal mistrzowski oraz brązowy ogólnie zdobył Jan Łodziński (+0,79 sek.). Na trzecim miejscu MP uplasował się Przemysław Białobrzycki (+1,63 sek.), który po ogłoszeniu wyników nie dowierzał w to, co się stało. Łzy oraz emocje towarzyszyły mu długo jeszcze po zakończeniu zawodów.

– Totalny rollercoaster. Rok temu byłem tutaj w trochę innym miejscu rozczarowany po czwartym miejscu i małej stracie do medalu. Później moja droga poszła w innym kierunku i zostałem trenerem narciarstwa. Przyjechałem do Szczawnicy spróbować swoich sił, zobaczyć przyjaciół i może powalczyć o medal. Udało się i jestem przeszczęśliwy z tego powodu. To jest dla mnie naprawdę bardzo emocjonalny dzień i pierwszy seniorski medal po wielu latach pracy – powiedział brązowy medalista Przemysław Białobrzycki.

Emocji nie ukrywał także Szymon Bębenek, dla którego był to pierwszy złoty medal MP w karierze. – Czuję masę emocji. Jeszcze do końca do mnie to nie dociera, bo jestem bardzo zmęczony po dwóch bardzo trudnych przejazdach. Znaczy to dla mnie dużo, bo jeszcze nigdy nie udało mi się zdobyć złota na tych zawodach. Jestem z tego bardzo zadowolony – podsumował zwycięzca.

– Zdobyłem srebrny medal MP seniorów, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Złoto było bardzo blisko, ale jedziemy dalej i liczę na jeszcze więcej. Oba ustawienia bardzo dały w kość i myślę, że długo będę się regenerował, ale i tak jest to bardzo udany dzień. Warunki był dobre, ale zdecydowanie to ustawienia były trudniejsze – podsumował drugi Jan Łodziński.

Zięba z drugim mistrzostwem w karierze

Wśród pań również doszło do kilku przetasowań, gdyż z trasy wypadła prowadząca Zuzana Jakubcova, druga Magdalena Bańdo oraz szósta Zuzanna Czapska. Wobec tego mistrzostwo kraju w slalomie zdobyła Hanna Zięba, dla której jest to drugi złoty medal w karierze. Nasza juniorka w zeszłym roku sensacyjnie została mistrzynią kraju w slalomie gigancie, natomiast teraz okazała się najlepsza w swoje niekoronnej konkurencji, jaką jest slalom. Srebro powędrowało do Mai Chyli, która awansowała o trzy pozycję i do Zięby straciła 0,19 sekundy. Brązowy medal utrzymała Aniela Sawicka (+0,58 sekundy). W ten sam sposób uformowała się pierwsza trójka międzynarodowych mistrzostwo Polski.

– Udało mi się osiągnąć pewien wynik, z którego jestem bardzo zadowolona. Wygrałam mistrzostwo Polski i nigdy w życiu nie powiedziałaby, że to zrobię, ponieważ nie jest to moja główna konkurencja. Aczkolwiek zawsze warto próbować i tym razem udało się – nie kryła zadowolenia Hanna Zięba.

Zaskoczona medalem była także Maja Chyla. – Udało mi się dzisiaj zdobyć wicemistrzostwo Polski i jestem niezwykle szczęśliwa, ponieważ w tym roku narciarstwo zeszło u mnie na drugi plan. Zaczęła studiować drugi kierunek i skupiłam się głównie na tym, więc to jest dla mnie duża niespodzianka. Po pierwszym przejeździe pomyslałam, że czwarte miejsce jest mi do niczego niepotrzebne i muszę się rzucić. Udało się dojechać do mety z szybkim czasem i jest super – powiedziała srebrna medalistka.

– Wywalczyłam dzisiaj brązowy medal i jestem z tego bardzo zadowolona, bo po roku wróciłam do Szczawnicy, gdzie doznałam się kontuzji. Po pierwszym przejeździe było bardzo ciasno, dlatego wiedziałam, że trzeba walczyć równo w dwóch przejazdach, bo wszystko może się wydarzyć – opowiedziała Aniela Sawicka.

Tym akcentem zakończyła się część kolejnych mistrzostw Polski, które zostały podzielone na dwie imprezy. Reszta konkurencji odbędzie się w marcu, ale o tym kiedy dokładnie i gdzie PZN będzie informować na bieżąco na swojej stronie.

Link do informacji źródłowej: https://sport.tvp.pl/66508034/mistrzostwa-polski-zieba-i-bebenek-wygrali-w-slalomie-w-szczawnicy

 

Narciarstwo alpejskie. Szymon Bębenek i Hanna Zięba mistrzami Polski w slalomie

brzesko.naszemiasto.pl, Artur Bogacki, 22 lutego 2023

Szymon Bębenek i Hanna Zięba zostali mistrzami Polski w slalomie. Rywalizacja w narciarstwie alpejskim odbyła się w środę (22.02.23) w Szczawnicy.

Bębenek z pierwszym złotem wśród seniorów. Zięba ma kolejny tytuł.

Na Palenicy odbyły się zawody międzynarodowe, które dla polskich alpejczyków były mistrzami kraju. Całe zmagania wygrał Czech Jan Borak, najlepszym z Polaków okazał się Bębenek, który skutecznie zaatakował w II przejeździe, awansując z 3. miejsca. To pierwsze seniorskie złoto 25-latka w karierze.

– Czuję masę emocji. Jeszcze do końca do mnie to nie dociera, bo jestem bardzo zmęczony po dwóch bardzo trudnych przejazdach. Znaczy to dla mnie dużo, bo jeszcze nigdy nie udało mi się zdobyć złota na tych zawodach. Jestem z tego bardzo zadowolony – powiedział pochodzący z Krynicy-Zroju Bębenek (cyt. za polskimistrz.pl).

Dla najszybszej na trasie slalomu kobiety, Hanny Zięby, to drugie złoto w dorobku. Rok temu juniorka triumfowała w gigancie.
– Wygrałam mistrzostwo Polski i nigdy w życiu nie powiedziałabym, że to zrobię, ponieważ nie jest to moja główna konkurencja – mówiła Zięba.

To była pierwsza część MP. Rozegranie pozostałych konkurencji przewidywane jest na marzec.

Wyniki MP w narciarstwie alpejskim 2023 - slalom

Slalom mężczyzn

 1. Szymon Bębenek 1.47,69 (48,54+59,15)
 2. Jan Łodziński 1.48,20 (48,18+1.00,02)
 3. Przemysław Białobrzycki 1.49,04 (49,68+59,36)
 4. Juliusz Kierkowski 1.50,10 (49,73+1.00,25)
 5. Szymon Zarzycki 1.50,76 (50,70+1.00,06)

Slalom kobiet

 1. Hanna Zięba 1.43,37 (52,47+50,90)
 2. Maja Chyla 1.43,56 (52,87+50,50,69)
 3. Aniela Sawicka 1.43,95 (52,49+51,46)
 4. Maja Woźnizcka 1.44,27 (53,17+51,10)
 5. Nikola Komorowska 1.44,69 (53,19+51,50)

Link do informacji źródłowej: https://brzesko.naszemiasto.pl/narciarstwo-alpejskie-szymon-bebenek-i-hanna-zieba/ar/c2-9220403

 

Narciarstwo alpejskie. Szymon Bębenek i Hanna Zięba mistrzami Polski w slalomie

sportowy24.pl, Artur Bogacki, 22 lutego 2023,

Szymon Bębenek i Hanna Zięba zostali mistrzami Polski w slalomie. Rywalizacja w narciarstwie alpejskim odbyła się w środę (22.02.23) w Szczawnicy.

Bębenek z pierwszym złotem wśród seniorów. Zięba ma kolejny tytuł

Na Palenicy odbyły się zawody międzynarodowe, które dla polskich alpejczyków były mistrzami kraju. Całe zmagania wygrał Czech Jan Borak, najlepszym z Polaków okazał się Bębenek, który skutecznie zaatakował w II przejeździe, awansując z 3. miejsca. To pierwsze seniorskie złoto 25-latka w karierze.

– Czuję masę emocji. Jeszcze do końca do mnie to nie dociera, bo jestem bardzo zmęczony po dwóch bardzo trudnych przejazdach. Znaczy to dla mnie dużo, bo jeszcze nigdy nie udało mi się zdobyć złota na tych zawodach. Jestem z tego bardzo zadowolony – powiedział pochodzący z Krynicy-Zroju Bębenek (cyt. za polskimistrz.pl).

Dla najszybszej na trasie slalomu kobiety, Hanny Zięby, to drugie złoto w dorobku. Rok temu juniorka triumfowała w gigancie.
– Wygrałam mistrzostwo Polski i nigdy w życiu nie powiedziałabym, że to zrobię, ponieważ nie jest to moja główna konkurencja – mówiła Zięba.

To była pierwsza część MP. Rozegranie pozostałych konkurencji przewidywane jest na marzec.

Wyniki MP w narciarstwie alpejskim 2023 - slalom

Slalom mężczyzn

 1. Szymon Bębenek 1.47,69 (48,54+59,15)
 2. Jan Łodziński 1.48,20 (48,18+1.00,02)
 3. Przemysław Białobrzycki 1.49,04 (49,68+59,36)
 4. Juliusz Kierkowski 1.50,10 (49,73+1.00,25)
 5. Szymon Zarzycki 1.50,76 (50,70+1.00,06)

Slalom kobiet

 1. Hanna Zięba 1.43,37 (52,47+50,90)
 2. Maja Chyla 1.43,56 (52,87+50,50,69)
 3. Aniela Sawicka 1.43,95 (52,49+51,46)
 4. Maja Woźnizcka 1.44,27 (53,17+51,10)
 5. Nikola Komorowska 1.44,69 (53,19+51,50)

Link do informacji źródłowej: https://sportowy24.pl/narciarstwo-alpejskie-szymon-bebenek-i-hanna-zieba-mistrzami-polski-w-slalomie/ar/c2-17313723

 

Szymon Bębenek w czołowej trzydziestce slalomu giganta w Lake Placid

pasja.azs.pl, Paweł Hochstim, 18 stycznia 2023

Szymon Bębenek był jedynym alpejczykiem Akademickiej Reprezentacji Polski, który ukończył dwa przejazdy slalomu giganta. Warunki na trasie były bardzo trudne, a Polak zajął 27. miejsce.

Link do informacji źródłowej: https://pasja.azs.pl/szymon-bebenek-w-czolowej-trzydziestce-slalomu-giganta-w-lake-placid/

 • ANS wybrała wykonawcę rozbudowy Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki, twojsacz.pl
 • Takiego budynku w Nowym Sączu jeszcze nie było! Będą z niego korzystać studenci, sadeczanin.info

ANS wybrała wykonawcę rozbudowy Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki

twojsacz.pl, 1 marca 2023

Warta 20,4 mln zł – najtańsza spośród ośmiu złożonych ofert – została wybrana przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu w przetargu na rozbudowę siedziby Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki (dawny Instytut Pedagogiczny PWSZ).

ANS ma w planach rozbudowę obiektu przy ul. Chruślickiej 6. Zakres robót obejmuje m.in. wyburzenie części budynku, zagospodarowanie terenu, instalację wentylacji i klimatyzacji i wyposażenie nowo wybudowanej części, która będzie uniesiona na żelbetowych podporach. Stara i nowa część obiektu będą połączone przewiązką na poziomie drugiego piętra. W obiekcie znajdą miejsce m.in. sala wielofunkcyjna, biblioteka z czytelnią z której można będzie korzystać niezależnie od pozostałej części kompleksu. Powierzchnia użytkowa obiektu przekroczy 1,1 tys. m kw.

W przetargu na realizację tej inwestycji oferty złożyło osiem firm, proponując nawet 28,2 mln zł. Uczelnia pięć ofert odrzuciła i wybrała najtańszą – wartą ponad 20,4 mln zł, złożoną przez spółkę Solkan z Rzeszowa.

Umowa z wykonawcą nie została jeszcze podpisana. – Wśród warunków i wymagań postawionych przez Uczelnię jest i ten, iż budynek Wydziału po remoncie, modernizacji i rozbudowie ma być przekazany użytkownikom w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy – informowała niedawno ANS w Nowym Sączu w komunikacie.

Link do informacji źródłowej: https://twojsacz.pl/ans-wybrala-wykonawce-rozbudowy-wydzialu-nauk-spolecznych-i-sztuki/

 

Takiego budynku w Nowym Sączu jeszcze nie było! Będą z niego korzystać studenci

sadeczanin.info, 02/03/2023

Bardzo nowoczesna bryła nowego budynku Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu robi wrażenie. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na realizację tej inwestycji. Spośród ośmiu złożonych ofert, Akademia Nauk Stosowanych wybrała najtańszą, opiewającą na ponad 20,4 mln złotych.

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu jest prężnie rozwijającą się sądecką uczelnią, która między innymi modernizuje i rozbudowuje swoje uczelniane budynki.

W ubiegłym roku w pejzaż miasta wpisał się bardzo nowoczesny nowy obiekt Wydziału Nauk Ekonomicznych, który otwarto przy ul. al. Wolności.

Teraz równie nowoczesny uczelniany obiekt stanie w innej części miasta, mianowicie przy ul. Chruślickiej.

Obecny budynek, w którym mieści się Wydział Nauk Społecznych i Sztuki (dawny Wydział Pedagogiczny dawnego PWSZ) zostanie rozbudowany. Budynek będzie równie nowoczesny, jak ten Wydziału Nauk Ekonomicznych, ale będzie miał oczywiście inną formę architektoniczną.

Siedziba Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zmieni się nie do poznania. Zyska dodatkowe dwa tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Dzięki temu studenci tego wydziału będą kształcili się w lepszych warunkach, a kadra dydaktyczna będzie miała zapewnione lepsze warunki do pracy.

W rozbudowanym obiekcie znajdzie się wiele tak potrzebnych pomieszczeń, 8 sal dydaktycznych, duża aula podzielona na dwie części, biblioteka z miejscem cichej pracy, sanitariaty oraz pokoje techniczne i magazyny. Stara i nowa część obiektu będą połączone przewiązką na poziomie drugiego piętra.

Przy uczelni ma też powstać większy parking dla studentów i pracowników. Obecnie tych miejsc parkingowych, niestety, tam brakuje. Budynek posadowiony zostanie na palisadach. Pod nim znajdzie się przestrzeń parkingowa.

przetarg na rozbudowę budynku Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauk Stosowanych. Wpłynęło łącznie osiem ofert.

Najdroższa została wyceniona na 28,2 mln złotych. Były też i niższe. Ostatecznie Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu wybrała najtańszą z nich, opiewającą na ponad 20,4 mln złotych. Jest to oferta spółki Solkan z Rzeszowa.

Na realizacje inwestycji wykonawca będzie mieć 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., źródło: twojsacz.pl, fot. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Link do informacji źródłowej: https://sadeczanin.info/wiadomosci/takiego-budynku-w-nowym-saczu-jeszcze-nie-bylo-beda-z-niego-korzystac-studenci?page=0%2C3

Impreza integracyjna ,,Radość Wasza, Radość Nasza” przyciągnęła kilkaset dzieci

www.dts24.pl, Natalia Sekuła, 9 lutego, 2023

Kilkaset sądeckich dzieci bawiło się podczas balu karnawałowego ,,Radość Wasza, Radość Nasza”. Impreza integracyjna wróciła po dwóch latach przerwy spowodowanej przez pandemię. Gościem specjalnym był Kordian, któremu przygrywał Zespół Estradowy Orkiestry Reprezentacyjnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Hala sportowa przy Nadbrzeżnej w Nowym Sączu była wypełniona po brzegi. 

XXI edycja balu integracyjnego „Radość Wasza, Radość Nasza” była idealną okazją do wspólnej zabawy dzieci do lat 12, także tych z niepełnosprawnościami. Podczas tej zabawy nie ma żadnych podziałów, granic, jest dzielenie się radością i beztroskie tańce. Niezmiennie organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi. Ideą tej inicjatywy, jak podkreśla w rozmowie z naszą redakcją prezes stowarzyszenia Artur Czernecki, jest budowanie w dzieciach z niepełnosprawnościami poczucia własnej wartości, sprawczości, tworzenie im okazji i warunków do zaspokajania potrzeb wynikających z przynależności do grupy rówieśniczej. Ważnym jest także zaszczepianie w ich zdrowych rówieśnikach potrzeby pomocy innym i uwrażliwianie na problemy społeczne.

Co roku na bal przybywa około 900 dzieci. Podczas imprezy wybierani są król i królowa, a w tym roku także Miss Baby mediów. Na uczestników czekały liczne konkursy z nagrodami oraz zabawa z zespołem estradowym karpackich pograniczników, którzy rokrocznie umilają najmłodszym czas. Również Kordian nie był pierwszy raz gościem balu, gdyż zawsze chętnie wspiera inicjatywę.

Nie zabrakło także studentów Akademii Nauk Stosowanych, którzy tradycyjnie prowadzili z dziećmi zabawy taneczne. Uczestnicy wydarzenia mogli dowiedzieć się jak wygląda praca m.in.: policji, straży pożarnej i granicznej, gdyż przedstawiciele służb pojawili się w hali na Nadbrzeżnej. Nie mogło zabraknąć również stosika Lasów Państwowych i lodów ufundowanych przez braci Koral.

Link do informacji źródłowej: https://www.dts24.pl/ach-co-to-byl-za-bal-impreza-integracyjna-radosc-wasza-radosc-nasza-przyciagnela-tlumy/

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu od najbliższego roku akademickiego rozpocznie nabór na nowy kierunek – filologię angielską z przygotowaniem pedagogicznym. Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu, zaś termin egzaminu wstępnego przewidziano na przełom lipca i sierpnia.

O przyjęcie na nowy kierunek, realizowany w formie stacjonarnej, mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich filologicznych i lingwistycznych z wiodącym językiem angielskim. Muszą się oni legitymować poziomem C1. Studia będą uprawniały absolwentów do nauczania zarówno w szkołach podstawowych – w klasach od IV do VIII, jak i w szkołach ponadpodstawowych, ale nie tylko…..

Co daje ukończenie studiów II stopnia na kierunku filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym?

 • kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII),
 • kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych,
 • możliwość pracy w szkołach językowych oraz prowadzenia kursów językowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz umiejętność praktycznego zastosowania tej wiedzy w pracy nauczyciela języka angielskiego,
 • wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki nauczania języka angielskiego,
 • możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich).

Link do informacji źródłowej: https://www.starosadeckie.info/edukacja/akademia-nauk-stosowanych-otwiera-nowy-kierunek/

 

Filologia angielska na ANS w Nowym Sączu

www.radiokrakow.pl, Bartosz Niemiec, 12.02. 2023

Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym – to nowy kierunek studiów magisterskich, który wprowadza Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Uczelnia uzyskała wszystkie zgody, aby na Wydziale Nauk Humanistycznych rozpocząć kształcenie studentów w tym zakresie już od nowego roku akademickiego. - Na rynku pracy jest spore zapotrzebowanie na nauczycieli języka angielskiego w starszych klasach, stąd decyzja o rozszerzeniu naszej oferty – wyjaśnia rzecznik uczelni Tomasz Zacłona.

Do tej pory filologia angielska była tylko na poziomie licencjackim, teraz możliwa będzie kontynuacja kształcenia i uprawnienia nauczycielskiego w szkołach podstawowych i średnich.

Wprowadzenie nowego kierunku wynika również z zapotrzebowania sądeckich firm na pracowników biegle mówiących po angielsku.

Link do informacji źródłowej: https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/nowy-sacz/filologia-angielska-na-ans-w-nowym-saczu

www.rdn.pl; Łukasz Raczkowski, 2023/02/06

Od października na Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będzie można studiować filologię angielską z przygotowaniem pedagogicznym. Uczelnia uzyskała już wszelkie zgody, aby na Wydziale Nauk Humanistycznych ruszył nowy kierunek. Jak mówił w programie Słowo za Słowo rzecznik Akademii Nauk Stosowanych, dr Tomasz Zacłona, jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy.

– My kiedyś wygaszaliśmy te kierunki pedagogiczne, natomiast dzisiaj widzimy taki renesans. Jeśli chodzi o kadrę to sytuacja w szkolnictwie nie jest najlepsza, bo ogólnie rzecz biorąc nauczycieli, brakuje i to zapotrzebowanie wynika z otoczenia społeczno - gospodarczego – mówił Zacłona.

– My też mieliśmy takie zgłoszenia, żeby taki kierunek uruchomić. Z jednej strony to sami absolwenci naciskali na to, żeby dać możliwość kształcenia właśnie w tej specjalności nauczycielskiej, a z drugiej strony same szkoły też były tym zainteresowane, ponieważ w regionie i w mieście brakuje nauczycieli, którzy mogliby uczyć języka angielskiego – dodał.

Według Tomasza Zacłony absolwentami nowego kierunku zainteresowane będą nie tylko szkoły, ale również sądeckie przedsiębiorstwa, które potrzebują wykształconych managerów biegle mówiących po angielsku.

Link do rozmowy z rzecznikiem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu dr. Tomaszem Zacłoną: https://rdn.pl/154580/nowy-sacz-nowe-kierunki-studiow-w-akademii-nauk-stosowanych-wideo/

Link do rozmowy z rzecznikiem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu dr. Tomaszem Zacłoną:

 • Osiem ofert w wartym ponad 20 mln zł przetargu na rozbudowę budynku Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki ANS; twojsacz.pl
 • Coraz bliżej rozbudowy siedziby Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki; sądeckie.pl,
 • Dziwna budowla na żelbetowych podporach. Coś takiego postawią w Nowym Sączu [WIZUALIZACJA]; sadeczanin.info,

 

Osiem ofert w wartym ponad 20 mln zł przetargu na rozbudowę budynku Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki ANS

twojsacz.pl; 25 stycznia 2023

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu przygotowuje się do powiększenia siedziby Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki przy ul. Chruślickiej (dawny Instytut Pedagogiczny). W przetargu na rozbudowę obiektu złożono osiem ofert.

Najtańsze, dwie podobne oferty wynoszą niemal 20,5 mln zł brutto, najdroższa – 28,2 mln zł. ANS poinformowała, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć niemal 21,8 mln zł.

ANS ma w planach rozbudowę obiektu przy ul. Chruślickiej 6. Zakres robót obejmuje m.in. wyburzenie części budynku, zagospodarowanie terenu, instalację wentylacji i klimatyzacji i wyposażenie nowo wybudowanej części, która będzie uniesiona na żelbetowych podporach. Stara i nowa część obiektu będą połączone przewiązką na poziomie drugiego piętra. W obiekcie znajdą miejsce m.in. sala wielofunkcyjna, biblioteka z czytelnią z której można będzie korzystać niezależnie od pozostałej części kompleksu. Powierzchnia użytkowa obiektu przekroczy 1,1 tys. m kw.

Wynik przetargu powinien być znany w przeciągu kilku najbliższych tygodni. ANS wymaga żeby zakończenie prac nastąpiło w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Link do informacji źródłowej: https://twojsacz.pl/osiem-ofert-w-wartym-ponad-20-mln-zl-przetargu-na-rozbudowe-budynku-wydzialu-nauk-spolecznych-i-sztuki-ans/

 

Coraz bliżej rozbudowy siedziby Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki

sądeckie.pl, Dorota Kotlarz, 2023-01-26

Rozbudowa siedziby Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki (WSS, dawnego Instytutu Pedagogicznego) po oddaniu do użytku nauczycielom akademickim i studentom nowego budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych (dawnego Instytutu Ekonomicznego), to kolejne duże i oczekiwane wyzwanie dla władz Akademii Nauk Stosowanych, które sukcesywnie i z powodzeniem rozwijają i umacniają fundamenty Uczelni nowymi inwestycjami.

Za służbami inwestycyjnymi ANS następny krok przybliżający do wbicia łopaty na placu budowy WSS.

Na ogłoszony przetarg wpłynęło osiem ofert.

Uczelnia zamierza przeznaczyć na tę nową inwestycję niemal 21,8 mln zł. Wśród złożonych ofert dwie opiewają na ok. 20,5 mln zł brutto, a najdroższa na 28,2 mln zł.

Wśród warunków i wymagań postawionych przez Uczelnię jest i ten, iż budynek Wydziału po remoncie, modernizacji i rozbudowie ma być przekazany użytkownikom w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakres robót obejmuje m.in. modernizację istniejącego budynku, zagospodarowanie terenu, instalację wentylacji i klimatyzacji, budowę i wyposażenie nowej części, która będzie uniesiona na żelbetowych podporach. Stara i nowa część obiektu połączone będą przewiązką na poziomie drugiego piętra. W obiekcie znajdzie się miejsce m.in. na: salę (aulę) wielofunkcyjną, bibliotekę z czytelnią .

Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, Akademia może wybrać wykonawcę inwestycji do miesiąca.

Link do strony źródłowej: https://sądeckie.pl/artykul/coraz-blizej-rozbudowy-siedziby-wydzialu-nauk-spolecznych-i-sztuki

 

Dziwna budowla na żelbetowych podporach. Coś takiego postawią w Nowym Sączu [WIZUALIZACJA]

sadeczanin.info, 27/01/2023

Dwa tysiące metrów kwadratowych zawieszonych na żelbetowych podporach. W środku duża aula, biblioteka i sale dydaktyczne. Tak będzie wyglądać nowa budowla, która stanie się częścią zmodernizowanej siedziby wydziału nauk społecznych sądeckiej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Chruścickiej.

Sądecka uczelnia rośnie w siłę

Dawna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,  przemianowana w Akademię Nauk Stosowanych rozwija inwestycyjne skrzydła.

Niedawno uczelnia zmodernizowała budynek  przy alei Wolności, teraz zmieni się nie do poznania siedziba Akademii przy ulicy Chruślickiej, gdzie mieści się wydziału nauk społecznych.

Na razie tę metamorfozę można podziwiać na wizualizacji

To  przeszklona konstrukcja, która stanie na żelbetowych podporach. W ten sposób uczelniany wydział zyska blisko dwa tysiące metrów kwadratowych. Będzie się tam mieścić osiem sal wykładowych, biblioteka  i aula. Starą i nową część obiektu połączy przewiązka na poziomie drugiego piętra. Wolna przestrzeń pod konstrukcją na żelbetowych podporach zostanie wykorzystana na parking dla pracowników i studentów.

Kiedy rozpocznie się budowa?

Na razie ruszyła przetargowa machina. Jak poinformowała uczenia, wpłynęło osiem ofert.  Najdroższa została wyceniona na 28,2 mln złotych. Są także dwie, które zamykają się w kwocie około 20,5 mln zł, Na inwestycję sądecka uczelnia chce przeznaczyć 21,8 mln.  Przetarg ma być rozstrzygnięty w ciągu miesiąca.

(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) fot. ANS

Link do strony źródłowej: https://sadeczanin.info/gospodarka/dziwna-budowla-na-zelbetowych-podporach-cos-takiego-postawia-w-nowym-saczu-wizualizacja