Skład Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

Prezydium

Monika Twardowska – Przewodniczący URSS

Szymon Bochenek- I Zastępca Przewodniczącego URSS

Daniel Chrobak- II Zastępca Przewodniczącego URSS

Filip Rzepiela -Sekretarz URSS

 

Instytut Ekonomiczny

Dominik Ryś

Krystian Krajewski

Anna Saska

Kinga Jawor

 

Instytut Języków Obcych

Justyna Łęczycka

Dominika Mirek

Jakub Rogowski

Aneta Filip

 

Instytut Kultury Fizycznej

Daniel Chrobak

Filip Handerek

Jakub Harężlak

Anna Oleksy

 

Instytut Pedagogiczny

Katarzyna Desaniuk

Aleksandra Żelazny

Oliwia Gajewska

Małgorzata Zając

 

Instytut Techniczny

Monika Twardowska 

Filip Rzepiela

Miłosz Madej

Patryk Kalisz

 

Instytut Zdrowia

SzymoncBochenek 

Kinga Tokarz

Justyna Głód

Klaudia Czajka

 

Rada Mieszkańców Domu Studenta

Małgorzata Stabach