Skład Rady Uczelni II Kadencji

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu