XXVIII Plenarne Zgromadzenie KRePSZ, Nowy Sącz-Rytro, 21–24 marca 2018 r.

 

Zjazd Absolwentów Instytutu Języków Obcych, 3 lutego 2018 r.

Wampiriada, 25 stycznia 2018 r.

Wykład otwarty Wiesława Janczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, 22 stycznia 2018 r.

Koncert noworoczny „Artyści dla Uczelni”, 12 stycznia 2018 r

Spotkanie jubileuszowo-noworoczne władz Uczelni z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi, 4 stycznia 2018 r

Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych „Społeczeństwo XXI wieku – problemy i wyzwania”, 7–9 grudnia 2017 r.

IX Międzynarodowa Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych „Pedagog w kontekstach współczesności”, 7–8 grudnia 2017 r.

Koncert Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWIACY w Auli PWSZ, 17–18 listopada 2017 r.

„Bionika w Inżynierii Produkcji” wykład otwarty prof. dr hab. inż. Adama Ruszaja w Instytucie Technicznym, 9 listopada 2017 r.

Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018