1200x300.v2 px ans aplikuj

 

wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

wzór - Pełnomocnictwo

wzór - Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażenie zgody do podjęcia studiów (w przypadku nieletniego kandydata na studia)

 

Oświadczenia dla kandydatów an kierunek lekarski:

wzór oświadczenia o posiadaniu wiedzy, że część zajęć objętych programem studiów, będzie realizowana poza siedzibą Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

wzór oświadczenia o posiadaniu wiedzy, że do końca marca drugiego semestru studiów należy wykonać obowiązkowe szczepienia ochronne wynikające z przepisów prawa dla studentów kierunków medycznych

 

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego - studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Ekonomia - studia stacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Ekonomia - studia niestacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Zarządzanie - studia stacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Zarządzanie - studia niestacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia stacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Fizjoterapia - studia stacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia stacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Dietetyka - studia stacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Dietetyka - studia niestacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Ratownictwo medyczne - studia stacjonarne

 

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego - studia drugiego stopnia

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne

 

Wstępne deklaracje wyboru drugiego języka obcego - studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Filologia angielska /studia stacjonarne/

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Filologia angielska /studia niestacjonarne/

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Filologia niemiecka /studia stacjonarne/

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Filologia niemiecka /studia niestacjonarne/

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Lingwistyka dla biznesu /studia stacjonarne/

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Lingwistyka dla biznesu /studia niestacjonarne/

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Lingwistyka praktyczna /studia stacjonarne/

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Lingwistyka praktyczna /studia niestacjonarne/

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym /studia stacjonarne/

 

Oświadczenie: poziom języka - dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek „Ekonomika i finanse przedsiębiorstw”- studia drugiego stopnia /poziom B2/

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek „Wychowanie fizyczne”- studia drugiego stopnia /poziom B2/

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek „Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów”- studia drugiego stopnia /poziom B2/

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek „Pielęgniarstwo”- studia drugiego stopnia /poziom B2/

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek „Lingwistyka praktyczna”- studia drugiego stopnia /poziom C1/

 

Wstępna deklaracja wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych na jednolite studia magisterskie na kierunku "Pedagogika specjalna"