wstępnej deklarcji wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych na kierunek "Pedagogika specjalna" 

1200x300.v2 px ans aplikuj

 

 Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

  wzór - Pełnomocnictwo

 

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Ekonomia - studia stacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Ekonomia - studia niestacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Zarządzanie - studia stacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Zarządzanie - studia niestacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia stacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Fizjoterapia - studia stacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia stacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Dietetyka - studia stacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Dietetyka - studia niestacjonarne

Wstępne deklaracje wyboru języka obcego (lektoratu) - Ratownictwo medyczne - studia stacjonarne

 

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Filologia angielska /studia stacjonarne/

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Filologia angielska /studia niestacjonarne/

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Filologia niemiecka /studia stacjonarne/

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Filologia niemiecka /studia niestacjonarne/

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Lingwistyka dla biznesu /studia stacjonarne/

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka na kierunku Lingwistyka dla biznesu /studia niestacjonarne/

 

Wstępna deklaracja wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych na kierunek na jednolite studia magisterskie kierunku "Pedagogika specjalna"