Studia podyplomowe są jedną z form, popularnego na świecie modelu kształcenia się przez całe życie – „LIFELONG LEARNING”.

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji zawodowych, w tym poszerzanie i uaktualnianie dotychczas posiadanej wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, są najważniejszą inwestycją w siebie, dającą nie tylko satysfakcję osobistą, ale także czynnikiem sprzyjającym lepszej stabilizacji na coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym rynku pracy.

Koordynatorem studiów podyplomowych w Uczelni jest Pełnomocnik Rektora ds. studiów podyplomowych: dr Agata KALINOWSKA

Do zakresu działania pełnomocnika ds. studiów podyplomowych należą zagadnienia i sprawy dotyczące między innymi:

  • koordynacji pracy wydziałow w zakresie tworzenia oferty edukacyjnej dla studiów podyplomowych,
  • zatwierdzania dokumentacji dotyczącej organizacji tych form kształcenia i doskonalenia,
  • sprawowania ogólnego nadzoru nad jakością kształcenia podyplomowego.