Zachęcamy pracowników ANS w Nowym Sączu do śledzenia aktualnych informacji o konkursach oraz aplikowanie o środki finansowe na realizację projektów i prac badawczych

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

więcej informacji na stronie

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

więcej informacji na stronie

 

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

więcej informacji na stronie

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI

więcej informacji na stronie

 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

więcej informacji na stronie

 

PROGRAMY NAUKA

więcej informacji na stronie

 

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

więcej informacji na stronie

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

więcej informacji na stronie

 

PROGRAM ERASMUS+

więcej informacji na stronie

 

HORYZONT EUROPA

więcej informacji na stronie