• dr Andrzej JEŻ – Biskup Diecezji Tarnowskiej
  • Witold KOZŁOWSKI – Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Łukasz KMITA – Wojewoda Małopolski
  • Ludomir HANDZEL – Prezydent Miasta Nowego Sącza
  • Starosta KWIATKOWSKI – Starosta Powiatu Nowosądeckiego
  • dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS – Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych / Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
  • Janusz KOMURKIEWICZ – Przewodniczący Rady Uczelni ANS w Nowym Sączu
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek - Rektor PWSZ w Nowym Sączu w latach 2007-2015