Studiowanie nie zamyka się tylko i wyłącznie na przyswajaniu wiedzy, którą należy opanować na poszczególnych specjalnościach. To także czas, aby rozwijać swoje zainteresowania, przekazywać wiedzę innym studentom, organizować sobie wolny czas. Dlatego Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu stara się ułatwić studentom gospodarowanie tego czasu i stara się tworzyć koła naukowe. Niektóre powstają z inicjatywy nauczycieli akademickich, którzy najczęściej stają się ich opiekunami, ale także z inicjatywy studentów, którzy potrafią zająć się całą organizacją koła od momentu procesu powstawania koła aż do jego zarejestrowania i dalszą działalność.

Dlatego jeżeli macie zainteresowania pokrywające się z istniejącymi już kołami to zachęcamy was to zapisania się do nich oraz aktywnej działalności na rzecz koła, instytutu, uczelni. Natomiast, jeżeli masz nowy pomysł na koło, zebrałeś kilku studentów oraz znalazłeś nauczyciela akademickiego, który popiera twoja idee to nie zwlekaj tylko zgłoś się do dyrektora instytutu, który zgodzi się na powstanie koła na swoim instytucie. Przy zakładaniu koła pamiętaj!

Poradź się członków istniejących już, kół co należy zapisać w statucie koła oraz regulaminie, oraz jaką drogę do zarejestrowania musisz przejść. W razie większych wątpliwości zgłoś się do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, która z miła chęcią ci pomoże.

Powodzenia i miłej pracy w kołach.

 

Ważne terminy

 1.  . Rozliczenie poprzedniego roku kalendarzowego:
  • do 28 lutego - złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności ,za poprzedni rok kalendarzowy – do Działu nauki i rozwoju - załącznik
  • do 28 lutego – złożenie  sprawozdania finansowego z rozdziału i rozliczenia środków na cele studenckie - do Kwestury - załącznik
 2. Przed uzyskaniem dotacji:
  • do 15 października – złożenie planu działania na następny rok kalendarzowy oraz aktualnego wykazu opiekunów i zarządu koła wraz z danymi kontaktowymi - do Działu nauki i rozwoju.
   Plany działania będą weryfikowane w oparciu o sprawozdanie z działalności za poprzedni rok kalendarzowy i będą podstawą alokacji środków finansowych na kolejny rok kalendarzowy.
   O planowanym podziale dotacji Opiekun i Przewodniczący Koła zostaną poinformowani do 30 października.
 3. Po uzyskaniu informacji o planowanej wysokości dotacji:
  • do 15 listopada - złożenie preliminarza wydatków, przewidzianych na następny rok kalendarzowy - dokument należy złożyć na dziennik podawczy URSS; wysokość wydatków nie może być wyższa, niż przyznana kwota dotacji;
  • do 30 listopada - URSS składa wnioski do Zamówień Publicznych.
 4. W trakcie realizacji założonych planów:
  • najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem realizacji projektu – złożenie wniosku o przyznanie dotacji. Studenci indywidualni składają dokument na Dziennik Podawczy ANS w Nowym Sączu, a organizacje studenckie na Dziennik Podawczy URSS;
  • do 14 dni od daty zakończenia projektu - należy złożyć raport z realizacji zadań w ramach dotacji – dokument należy przedłożyć do Komisji Budżetowej URSS wraz z załącznikami.


Tryb i warunki organizacji oraz rozliczania konferencji naukowych

Zarządzenie Nr 86/2015 Rektora PWSZ w Nowym Sączu w sprawie trybu i warunków organizacji oraz rozliczania konferencji naukowych