Andrzej Czerwiński - poseł na Sejm RP

Jan Duda - poseł na Sejm RP

Wiesław Janczyk - poseł na Sejm RP

Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Arcybiskup Wiktor Skworc

prof. Maria Bałanda

Rada Miasta Nowego Sącza

Starosta Powiatu Nowosądeckiego

Starosta Powiatu Gorlickiego

Starosta Powiatu Limanowskiego

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Burmistrz Miasta Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy

Wójt Gminy Korzenna

Wójt Gminy Łososina Dolna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Policji

Ochotniczy Hufiec Pracy

Nowosądecka Izba Turystyczna

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Fakro

FCA Fiat Chrysler Automobiles

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Muzyczna w Krakowie

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska - Wydział Mechaniczny

Politechnika Rzeszowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Krakowska Szkoła Biznesu

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach

Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku