Program Erasmus+ umożliwia studentom oraz pracownikom Uczelni mobilność zagraniczną, czyli wyjazdy w celach edukacyjnych.

Studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia do uczelni zagranicznej, z którą ANS współpracuje w ramach zawartej umowy bilateralnej. Zarówno studenci, jak i absolwenci mogą ubiegać się o wyjazdy na praktyki do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo innej instytucji, z którą ANS zawiera w tym celu umowę. Minimalny czas mobilności dla studentów wynosi 2 miesiące. Całkowity łączny okres pobytu na studiach i praktykach można wynosić łącznie do 12 miesięcy, na każdym stopniu studiów.

Pracownicy ANS mogą wyjeżdżać do uczelni lub instytucji partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale nauki i rozwoju – Rektorat ul. Staszica 1, pok. 14 i 15.

 

Wybrane dokumenty dla studentów: 

Regulamin Programu Erasmus

Karta Studenta Erasmusa

Wniosek aplikacyjny studia Erasmus+

Wniosek aplikacyjny praktyka Erasmus+

Podanie do Dziekana studia Erasmus+

Podanie do Dziekana praktyka Erasmus+

Porozumienie o programie zajęć Erasmus+

Learning Agreement studies Erasmus+

Learning agreement Traineeships

Ubezpieczenie - oświadczenie studenta

Ubezpieczenie - oświadczenie pracownika

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - informacje

Informacja o numerze rachunku bankowego

Confirmation of Erasmus study period Erasmus+

Confirmation of Completing the Student Traineeships Erasmus+

Oświadczenie o świadomości ryzyka COVID

 

Dodatkowe formularze dla studentów ubiegających się o wsparcie POWER (studentów niepełnosprawnych lub studentów pobierających stypendium socjalne):

Oświadczenie uczestnika

Minimalny zakres danych o uczestniku

 

Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością) zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ - umowa finansowa KA131 kliknij

Więcej informacji w poszczególnych podzakładkach.

 

 

 logo erasmus 30lat