Program Erasmus+ umożliwia studentom (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz pracownikom Uczelni mobilność zagraniczną, czyli wyjazdy w celach edukacyjnych.

Studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia (na 1 lub 2 semestry) do uczelni zagranicznej, z którą ANS współpracuje w ramach zawartej umowy bilateralnej.

Zarówno studenci, jak i absolwenci (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) mogą realizować wyjazdy na praktyki do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo innej instytucji, z którą ANS zawiera w tym celu umowę. Minimalny czas mobilności w przypadku praktyk wynosi 2 miesiące. Całkowity łączny okres pobytu na studiach i praktykach może wynosić łącznie maksymalnie 12 miesięcy w przypadku studiów I lub II stopnia lub 24 miesiące w przypadku studiów jednolitych magisterskich.

Pracownicy ANS mogą wyjeżdżać do uczelni lub instytucji partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale nauki i rozwoju – Rektorat ul. Staszica 1, pok. 14 i 15. Tel. 18 547 56 02 lub 443 45 45 wew. 101 lub 102.

 

Wybrane dokumenty dla studentów: 

Regulamin Programu Erasmus

Karta Studenta Erasmusa

Wniosek aplikacyjny studia Erasmus+

Wniosek aplikacyjny praktyka Erasmus+

Podanie do Dziekana studia Erasmus+

Podanie do Dziekana praktyka Erasmus+

Porozumienie o programie zajęć Erasmus+

Learning Agreement studies Erasmus+

Learning agreement Traineeships

Ubezpieczenie - oświadczenie studenta

Ubezpieczenie - oświadczenie pracownika

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - informacje

Informacja o numerze rachunku bankowego

Confirmation of Erasmus study period Erasmus+

Confirmation of Completing the Student Traineeships Erasmus+

Oświadczenie o świadomości ryzyka COVID

 

Więcej informacji w poszczególnych podzakładkach.