Wydział Nauk Humanistycznych

Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

ul. Kochanowskiego 44, 33-300 Nowy Sączu

dane kontaktowe:

tel. 18 5475608, 797 520 404

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

ANALIZA JĘZYKOWA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ (JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK NIEMIECKI)

 1. Problem badawczy:

Jakie błędy w języku angielskim i języku niemieckim popełniają podmioty gospodarcze w komunikacji marketingowej?

 1. Cele badań
  • identyfikacja błędów językowych w komunikacji marketingowej (strony internetowe, materiały reklamowe, instrukcje itp.),
  • optymalizacja stylistyki tekstu,
  • zaproponowanie zmian w stosowanej przez podmioty gospodarcze komunikacji marketingowej,
  • zaprojektowanie bazy terminologicznej stosowanej w podmiocie
 1. Metody i narzędzia badawcze
  • analiza zawartości treści,
  • analiza komparatywna z tekstami pisanymi w języku
 1. Rodzaje podmiotów, do których kierowana jest oferta
  • podmioty gospodarcze wykorzystujące w komunikacji język angielski i
 1. Korzyści z realizacji projektu badawczego
  • poprawa poprawności i efektywności komunikacji

 

 

KOMPETENCJE JĘZYKOWE, KOMUNIKACYJNE I INTERKULTUROWE PRACOWNIKÓW W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

 1. Problem badawczy:

Dla potrzeb projektu sformułowano następujący problem badawczy: Jakie kompetencje językowe, komunikacyjne i interkulturowe stwarzają pracownikom problemy w działaniach biznesowych z przedstawicielami innych krajów i kultur?

 1. Cele badań
  • identyfikacja słabych i mocnych stron kompetencji pracowników zajmujących się relacjami biznesowymi w kontaktach międzynarodowych,
  • analiza kompetencji (językowa, komunikacyjna, interkulturowa) w takich obszarach, jak: prowadzenie negocjacji, prowadzenie rozmów telefonicznych, sporządzanie korespondencji handlowej,
  • zaprojektowanie i zrealizowanie dedykowanych szkoleń doskonalących kompetencje pracowników (językowe, komunikacyjne i interkulturowe).
 1. Metody i narzędzia badawcze
  • analiza sporządzanej przez pracowników dokumentacji pod kątem umiejętności językowych,
  • analiza transkrybowanych nagrań rozmów telefonicznych i negocjacji pod kątem umiejętności komunikacyjnych,
  • badania sondażowe z pracownikami, którzy współpracują z zagranicznymi partnerami w celu określenia problemów pojawiających się w komunikacji z partnerem zagranicznym,
  • wywiady i rozmowy z pracownikami w celu ustalenia konkretnych potrzeb szkoleniowych w zakresie doskonalenia kompetencji językowej, komunikacyjnej lub interkulturowej,
  • przeprowadzenie testu oceniającego kompetencję językową (rozumienie tekstu, znajomość leksyki specjalistycznej, gramatyki), kompetencję komunikacyjną (umiejętności tworzenia

aktów mowy w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, umiejętności konwersacyjnych w języku obcym), kompetencję interkulturową (znajomość różnic kulturowych, elementów

wpływających na komunikację z partnerem z innego kręgu kulturowego, znajomość elementów komunikacji niewerbalnej, barier w komunikacji i sposobów ich niwelowania, stereotypów i ich unikania).

 1. Rodzaje podmiotów, do których kierowana jest oferta
  • podmioty gospodarcze z regionu Sądecczyzny współpracujące z zagranicą i wykorzystujące w komunikacji język angielski i niemiecki w branży handlowej i turystycznej.
 1. Korzyści z realizacji projektu badawczego
  • zidentyfikowanie tych kompetencji (językowa, komunikacyjna, interkulturowa) pracowników, które wymagają doskonalenia, aby komunikacja z partnerami zagranicznymi przebiegała bez barier i zakłóceń i maksymalnie efektywnie,
  • opracowanie oferty kursu lub szkolenia doskonalącego umiejętności językowe, komunikacyjne lub interkulturowe pod potrzeby konkretnego podmiotu i sfery jego działalności, w tym pod konkretnego partnera zagranicznego.

 

 

EWALUACJA KOMPETENCJI NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WRAZ Z PROPOZYCJĄ DOSKONALENIA

Ewaluacja kompetencji nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wraz z propozycją doskonalenia. Analiza metod nauczania koncentrujących się wokół nauczania aspektów gramatycznych, umiejętności językowych takich jak czytanie, pisanie, poprawna wymowa, słuchanie oraz mówienie, lecz również aspektów kulturoznawczych, literaturoznawczych i realioznawczych.

 1. Problem badawczy:

Jakie aspekty procesu dydaktycznego sprawiają nauczycielom języka angielskiego najwięcej problemów?

 1. Cele badań
  • identyfikacja braków dydaktycznych: ocena metod nauczania nauczycieli języka angielskiego pod względem skuteczności w przekazywaniu wiedzy z zakresu gramatyki, poprawnej wymowy, umiejętności językowych oraz elementów kulturoznawczych, literaturoznawczych i realioznawczych,
  • rozeznanie potrzeb szkoleniowych: określenie obszarów, w których nauczyciele mogą potrzebować dodatkowego wsparcia lub szkoleń,
  • zaproponowanie odpowiednich szkoleń pod kątem wykrytych braków w procesie
 1. Metody i narzędzia badawcze
  • badania sondażowe,
  • wywiady z nauczycielami,
  • obserwacje procesu dydaktycznego,
  • analiza materiałów dydaktycznych: ocena używanych materiałów, podręczników i zasobów dydaktycznych przez nauczycieli.
 1. Rodzaje podmiotów, do których kierowana jest oferta
  • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
 1. Korzyści z realizacji projektu badawczego
  • zidentyfikowanie braków dydaktycznych wymagających doskonalenia,
  • opracowanie oferty kursu doskonalącego.