Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

Instytut Języków Obcych - Slider

previous arrow
IJO2021
fazpp.png
Lingwistyka dla biznesu
Filologia angielska
Filologia niemiecka
Lingwistyka praktyczna
Slajd
PlayPause
next arrow

Wydział Nauk Humanistycznych

01

 

Na Wydziale Nauk Humanistycznych studenci mają możliwość studiowania na trzech kierunkach studiów I stopnia o profilu praktycznym:

 

FILOLOGIA ANGIELSKA – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Moduły specjalizacyjne:

 • Tłumaczenia literackie z kulturowymi
 • Tłumaczenia specjalistyczne

W ramach kierunku studenci wybierają język dodatkowy: niemiecki, rosyjski lub hiszpański.

Kierunek studiów przygotowuje studentów do pracy w zawodzie tłumacza języka angielskiego. Absolwent będzie posiadał wiedzę z dyscyplin językoznawstwo oraz literaturoznawstwo ukierunkowaną na wykorzystanie jej w pracy zawodowej tłumacza języka angielskiego. Absolwent będzie posiadał szczegółową wiedzę z zakresu językoznawstwa, w tym przekładoznawstwa oraz metod badawczych językoznawstwa wykorzystywanych w pracy tłumacza języka angielskiego. Absolwent będzie posiadał szczegółową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, w tym dotyczącą metod badawczych literaturoznawstwa wykorzystywanych w pracy tłumacza języka angielskiego. Wiedza z literaturoznawstwa zapewni mu niezbędne narzędzia do lepszego zrozumienia i interpretacji tekstów literackich oraz ich kontekstu kulturowego, niezbędnego w pracy zawodowej tłumacza języka angielskiego.
Absolwent kierunku może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych, na których może nabyć bardziej ukierunkowane i specjalistyczne kompetencje i umiejętności, które będą oczekiwane i przydatne w przyszłości przez pracodawców.

 

FILOLOGIA NIEMIECKA – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Moduły specjalizacyjne:

 • Specjalista językowy ds. wsparcia biznesu
 • Asystent językowo-biurowy
 • Tłumaczeniowy

Nowy moduł specjalista językowy ds. wsparcia biznesu obejmuje zagadnienia z zarządzania, marketingu, podstaw statystyki opisowej oraz logistyki i transportu, czy też umiejętność zaawansowanej obsługi arkuszy kalkulacyjnych. W ramach modułu zajęcia językowe to konwersacje biznesowe z elementami negocjacji, projektowanie i korekta prezentacji biznesowych, słownictwo fachowe, tłumaczenia ustne praktyczne, tłumaczenie tekstów branżowych, obsługa klienta niemieckojęzycznego oraz tłumaczenia ekonomiczne i korespondencja w pracy firm. Nowa specjalizacja została opracowana we współpracy z biznesem i jest dostosowana do przewidywanego zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów językowych znających język niemiecki i realia prowadzenia biznesu.

 

LINGWISTYKA DLA BIZNESU
– studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Język angielski jest językiem wiodącym, natomiast  do wyboru jest język dodatkowy: chiński*, niemiecki lub rosyjski.

Kierunek Lingwistyka dla biznesu, uruchomiony w 2017 roku, to nowoczesna oferta edukacyjna pozwalająca uzyskać jednocześnie kilka różnych kompetencji przydatnych na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Studia te zakładają wykształcenie absolwentów biegle władających dwoma językami obcymi (język A na poziomie C1, język B na poziomie B2). Języki dodatkowe nauczane są od poziomu podstawowego. Dodatkowo program studiów obejmuje zajęcia z ekonomii i zarządzania.
* od roku akademickiego 2024/2025 planowany jest język hiszpański

 

oraz na dwóch kierunkach studiów II stopnia:

 

LINGWISTYKA PRAKTYCZNA - studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym

Moduły specjalizacyjne:

 • Translatoryka
 • Język w mediach i kulturze
 • Copywriting z retoryką
 • Język w analityce i prezentacji danych

 Dlaczego warto studiować Lingwistykę praktyczną? 

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2 to bardzo silny atut na rynku pracy.
 • Studia zapewnią nie tylko swobodne poruszanie się w krajach języków docelowych, ale i nabycie profesjonalnych praktycznych umiejętności.
 • Do wyboru są trzy specjalizacje: język w mediach i kulturze, copywriting z retoryką oraz translatoryka.
 • Możesz wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne.
 • Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie popołudniowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących)*.

*Warunkiem uruchomienia grupy popołudniowej jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby kandydatów.

 

FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM - studia II stopnia stacjonarne o profilu praktycznym 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym

 • Posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII).
 • Posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach  ponadpodstawowych.
 • Może pracować w szkołach językowych oraz prowadzić kursy językowe. 
 • Posługuje się językiem angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz będzie znał zastosowania praktyczne tej wiedzy w pracy nauczyciela języka angielskiego.
 • Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki nauczania języka angielskiego.
 • Może aplikować o podjęcie dalszej nauki na studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich).

 

 

04

 

 

 

Banery

Logo Uczelnia Liderów 2023 pwsz projekty eu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Partnerzy

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41

Stopka

 • Facebook
 • X
 • Pinterest
 • YouTube
 • Instagram

Kontakt

Akademia Nauk Stosowanych
w Nowym Sączu
Wydział Nauk Humanistycznych

 

ul. Kochanowskiego 44
33-300 Nowy Sącz

 

tel. +48 18 547-56-08
tel. +48 18 441-45-72 (tel. rekrutacyjny)
e-mail: wh@ans-ns.edu.pl