Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

Instytut Języków Obcych - Slider

previous arrow
fazpp.png
IJO2021
Slajd
Filologia angielska
Slajd
slider_duży_ijo_lp.png
Slajd
PlayPause
next arrow

Wydział Nauk Humanistycznych

01

 

Na Wydziale Nauk Humanistycznych studenci mają możliwość studiowania na trzech kierunkach studiów I stopnia o profilu praktycznym:

 

FILOLOGIA ANGIELSKA – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Moduły specjalizujące:

 • Dwujęzyczny tłumaczeniowy
 • Tłumaczeniowy
 • Biznesowy dwujęzyczny

W ramach kierunku studenci wybierają język dodatkowy: niemiecki, rosyjski lub hiszpański.

Na kierunku Filologia studenci zdobywają wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze z zakresu wybranego języka oraz nabywają umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. Praktyczne umiejętności translatorskie w połączeniu z dogłębną wiedzą z zakresu komunikacji międzykulturowej otwierają przed absolwentami perspektywę znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w roli tłumaczy lub asystentów językowych w rozmaitych sektorach gospodarki. W przypadku modułu biznesowego interdyscyplinarny charakter zdobytych umiejętności, obejmujących gruntowne wykształcenie filologiczne, podstawy wiedzy ekonomicznej oraz bardzo dobrą kompetencję językową z zakresu dwóch języków obcych uwzględniającą specyfikę komunikacji biznesowej, stwarza możliwość pracy w środowisku firm rodzimych oraz międzynarodowych, urzędów, fundacji, w sektorze usług itp. Tytuł licencjata uprawnia do podjęcia studiów magisterskich na pokrewnych kierunkach w kraju i za granicą. Kierunek Filologia otrzymał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2017 roku. 

 

FILOLOGIA NIEMIECKA – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Moduły specjalizujące:

 • Tłumaczeniowy
 • Język w kulturze i turystyce
 • Asystent językowo-biurowy

 

LINGWISTYKA DLA BIZNESU
– studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Język angielski jest językiem wiodącym, natomiast  do wyboru jest język dodatkowy: chiński, niemiecki lub rosyjski.

Kierunek Lingwistyka dla biznesu, uruchomiony w 2017 roku, to nowoczesna oferta edukacyjna pozwalająca uzyskać jednocześnie kilka różnych kompetencji przydatnych na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Studia te zakładają wykształcenie absolwentów biegle władających dwoma językami obcymi (język A na poziomie C1, język B na poziomie B2). Języki dodatkowe nauczane są od poziomu podstawowego. Dodatkowo program studiów obejmuje zajęcia z ekonomii i zarządzania.

 

oraz na dwóch kierunkach studiów II stopnia:

 

LINGWISTYKA PRAKTYCZNA - studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym

Moduły specjalizacyjne:

 • Translatoryka
 • Język w mediach i kulturze
 • Copywriting z retoryką

 Dlaczego warto studiować Lingwistykę praktyczną? 

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2 to bardzo silny atut na rynku pracy.
 • Studia zapewnią nie tylko swobodne poruszanie się w krajach języków docelowych, ale i nabycie profesjonalnych praktycznych umiejętności.
 • Do wyboru są trzy specjalizacje: język w mediach i kulturze, copywriting z retoryką oraz translatoryka.
 • Możesz wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne.
 • Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie popołudniowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących)*.

*Warunkiem uruchomienia grupy popołudniowej jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby kandydatów.

 

FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM - studia II stopnia stacjonarne o profilu praktycznym 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym

 • Posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII).
 • Posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach  ponadpodstawowych.
 • Może pracować w szkołach językowych oraz prowadzić kursy językowe. 
 • Posługuje się językiem angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz będzie znał zastosowania praktyczne tej wiedzy w pracy nauczyciela języka angielskiego.
 • Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki nauczania języka angielskiego.
 • Może aplikować o podjęcie dalszej nauki na studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich).

 

 

04

 

 

 

Banery

ul2020 pwsz projekty eu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa interreg logo copy

Partnerzy

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41

Stopka

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • Instagram

Kontakt

Akademia Nauk Stosowanych
w Nowym Sączu
Wydział Nauk Humanistycznych

 

ul. Kochanowskiego 44
33-300 Nowy Sącz

 

tel. +48 18 547-56-08
tel. +48 18 441-45-72 (tel. rekrutacyjny)
e-mail: wh@ans-ns.edu.pl