Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu prowadzone są wyłącznie w języku polskim.