1200x300.v2 px ans aplikuj

 

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW

 

Cudzoziemiec to każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Osoby posiadające jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu prowadzone są wyłącznie w języku polskim.

Rekrutacja na studia w Uczelni prowadzona jest w formie elektronicznej, dlatego wszystkie dokumenty niezbędne w procesie przyjęcia na studia należy przygotować w wersji elektronicznej (PDF) w jakości umożliwiającej ich ocenę i wgrać do systemu rekrutacyjnego. Po zakwalifikowaniu się do wpisu na listę studentów należy dostarczyć papierową wersję dokumentów wraz z kserokopiami.

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego języka polskiego. Dokumenty o wykształceniu należy przetłumaczyć po uzyskaniu apostille/legalizacji.  (Lista tłumaczy:
https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Tłumaczenia dokonuje się z oryginałów.