• dr hab. Zdzisława ZACŁONA, prof. nadzw. – przewodnicząca

  • mgr Anna POLEK - zastępca przewodniczącej

  • dr Tamara BOLANOWSKA-BOBREK – sekretarz

  • prof. dr hab. inż. Jarosław FRĄCZEK

  • dr Adam RYBARSKI, prof. nadzw.

  • dr Tomasz CISOŃ

  • dr Beata LISOWSKA

  • dr Monika ZIĘBA–PLEBANKIEWICZ

  • mgr Magdalena KWAK

  • mgr Danuta OKOŃ