STUDENT AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ:

 

OKRES PRZYSŁUGIWANIA ŚWIADCZEŃ

Świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta (uwzględnia się wszystkie rozpoczęte semestry w ANS w Nowym Sączu oraz każdej innej uczelni), z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

więcej infromacji

 

 

Inne formy: