• dr Marek REICHEL – Przewodniczący
 • dr hab. Tadeusz KUDŁACZ
 • dr hab. inż. Adam RUSZAJ
 • dr hab. Ryszard GAJDOSZ, prof. ANS
 • dr hab. Zdzisława ZACŁONA, prof. ANS
 • dr inż. Witold BODZIONY
 • dr Robert ROGOWSKI
 • dr Halina POTOK
 • mgr inż. Rafał GÓRA
 • mgr Halina MARCISZ
 • mgr Aneta WIŚNIOWSKA-SOLIŃSKA
 • mgr Agata WITRYLAK-LESZYŃSKA