OFERTA BADAWCZA

Wydział Nauk Inżynieryjnych

Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

ul. Zamenhofa 1A, 33-300 Nowy Sączu

dane kontaktowe:

tel. 18 5472908 wew. 416

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Pracownicy Katedry Mechatroniki oferują usługi z wykorzystaniem następujących urządzeń:

 1. Współrzędnościowe ramie pomiarowe: Romer Omega 2025 - możliwość realizacji pomiarów współrzędnościowych, badania błędów kształtu i położenia wyrobów technicznych.
 2. Wysokościomierz cyfrowy: DIGI MAR CX1.- pomiary współrzędnościowe.
 3. Profilometr stykowy: HOMMEL-ETAMIC Waveline W5 - pomiary chropowatości powierzchni.
 4. Mikroskop pomiarowy - Carl Zeiss z kładem pomiarowym Heidenhein - pomiary optyczne.
 5. Skaner optyczny - Smarttech Universe 2 z oprogramowaniem Smarttech 3D Measre - digitalizacja obiektów trójwymiarowych i analiza wymiarowa.
 6. Urządzenia do wytwarzania przyrostowego: Inspire D 290, (FDM3D), da Vinci 1.0 Pro (FDM), FormLabs Form2 (SLA), Sinterit Lisa 2 Pro. Stratasys F370CR (FDM) - zakres szybkiego prototypowania.

 

 

Pracownicy Katedry Zarządzania i inżynierii produkcji oferują usługi z wykorzystaniem następujących urządzeń:

Wyposażenie aparaturowe laboratorium inżynierii materiałowej:

 1. Skaningowy mikroskop elektronowy IT200 firmy JEOL z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS;
 2. Optyczny mikroskop metalograficzny ze stolikiem odwróconym MMT100T o zakresie powiększenia od 50 do 1000X
 3. Statyczna maszyna wytrzymałościowa HT 2402 wspomagana komputerowo o maksymalnym obciążeniu 50 kN wyposażona w: uchwyty do statycznej próby rozciągania próbek płaskich oraz okrągłych Ø 5mm wraz z ekstensometrem firmy Epsilon o bazie pomiarowej Lo=25 mm; kowadła do statycznej próby ściskania; podpora do trzypunktowego zginania próbek płaskich;
 4. Twardościomierz Vickersa firmy INNOVATEST do pomiarów twardości HV w zakresie od około 150HV do 700 HV;
 5. Dwa laboratoryjne piece muflowe firmy Czylok z regulacją temperatury w trakcie procesu nagrzewania oraz wygrzewania próbek; piec SM-946; piec SM-2002;
 6. Komputerowo wspomagane stanowisko do analizy termicznej stopów metali wyposażone w dwukanałowy termometr cyfrowy HD-21285.2 firmy Delta DHM wraz z zestawem drutowych termopar typu K do pomiarów temperatury w zakresie od 73K do 1473 K;
 7. Stanowisko do preparatyki próbek ze stopów metali, ceramiki oraz materiałów kompozytowych wyposażone w: dygestorium do trawienia próbek; zestaw materiałów do inkludowania próbek na zimno; dwutarczowa szlifierko-polerka firmy SCANDIA; precyzyjna przecinarka do twardych materiałów firmy SCANDIA.

Zakres badań materiałowych realizowanych w laboratorium inżynierii materiałowej:

 1. Badania mechanicznych właściwości materiałów inżynierskich zgodnie z normami PN-EN:statyczna próba rozciągania; statyczna próba ściskania; statyczna próba trójpunktowego zginania; pomiary twardości próbek metodą Vickersa.
 2. Badania mikrostruktury i składu chemicznego materiałów metalowych, ceramicznych i kompozytowych przy zastosowaniu skaningowego mikroskopuelektronowego (SEM) wyposażonego w mikroanalizator rentgenowski EDS do analizy składu chemicznego materiałów.
 3. Badania (ekspertyzy) powierzchni uszkodzenia lub pękania materiałów inżynierskich przy zastosowaniu skaningowego mikroskopuelektronowego (SEM+EDS).
 4. Badania materiałowe warstwy wierzchniej w elementach konstrukcyjnych (jak np. powłoki wykonane różnymi technikami , hartowanie powierzchniowe itp.).
 5. Badania metaloznawcze stopów metali po obróbce cieplnej (ze szczególnym uwzględnieniem stali konstrukcyjnych i narzędziowych).
 6. Analiza cieplna i mikrostruktura dwu i wieloskładnikowych stopów metali.
 7. Badania mikrostrukturalne połączeń spawanych, zgrzewanych lub lutowanych.

 

Wyposażenie aparaturowe laboratorium wytwarzania przyrostowego:

 1. Urządzenie do wytwarzania przyrostowego Inspire D 290 – technologia FDM (Fused Deposition Modeling – budowanie modelu 3D poprzez nakładanie uplastycznionego materiału),
 2. Urządzenie do wytwarzania przyrostowego da Vinci 1.0 Pro – technologia FDM (Fused Deposition Modeling – budowanie modelu 3D poprzez nakładanie uplastycznionego materiału),
 3. Urządzenie do wytwarzania przyrostowego Stratasys F370CR – urządzenie przemysłowe, technologia FDM (Fused Deposition Modeling – budowanie modelu 3D poprzez nakładanie uplastycznionego materiału),
 4. Urządzenie do wytwarzania przyrostowego FormLabs Form2 – technologia SLA (Stereolitografia – budowanie modelu 3D poprzez utwardzanie ciekłego polimeru promieniowaniem światła laserowego),
 5. Urządzenie do wytwarzania przyrostowego Sinterit Lisa 2 Pro – technologia SLS (Selektywne Spiekanie Laserowe – budowanie modelu 3D poprzez spiekanie proszku tworzyw sztucznych promieniowaniem światła laserowego).

Zakres badań realizowanych w laboratorium  wytwarzania przyrostowego:

 1. Badania możliwości rekonstrukcji uszkodzonych elementów, części maszyn z wykorzystaniem technologii przyrostowych.
 2. Badanie przydatności prototypów części maszyn wytworzonych technologiami przyrostowymi w przyspieszeniu rozwoju nowego produktu.
 3. Badania możliwości drukowania 3D elementów z pustymi przestrzeniami (kanałami) wewnętrznymi.

 

Pracownicy Katedry Transportu i logistyki umożliwią zainteresowanie i ewentualną współpracę z lokalnymi firmami transportowymi w zakresie:

 1. Analizy dynamiczne zdarzeń drogowych z wykorzystaniem programu V-SIM 5.
 2. Prowadzenie ewidencji oraz analiza i kontrola danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców z wykorzystaniem oprogramowania Tachostudio.
 3. Opracowanie zleceń transportowych, kart drogowych, fakturowanie, rejestracja płatności, kontrola rentowności, zarządzanie własnym transportem, raportowanie  pracy spedytorów oraz analiza sprzedaży usług transportowych z wykorzystaniem programu Speed TSL.
 4. Kontrola kart kierowcy z wykorzystaniem komputerowego systemu LP 1 z czytnikiem Tacho2Safe / Tachograph and driver card reader Tacho2Safe i Tachografem Siemens 4.1.

 

Pracownicy Katedry Informatyki oferują następujące usługi doradcze:
1. Projektowanie sieci lan oraz vlan;
2. Zasilanie serwerowni, wydzielonej sieci DATA;
3. Bieżąca administracja systemami informatycznymi;
4. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu obrazów, podejmowanie decyzji w oparciu o AI i bigdata;
5. Prowadzenie projektów informatycznych typu Cross-platform;
6. Projektowanie systemów sterowania obiektami technicznymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa ich funkcjonowania.

Dodatkowo, mogą zaoferować konsultacje związane ze:
1. Sprzętem: routery/firewalle Juniper Nertworks, Backtrack, Cisco, Huawei;
2. Bezpieczeństwem sieciowym: firewalle Juniper Networks, routing;
3. Analizą danych; platformy: Python/CUDA/GPU, Matlab/GPU;
4. Uczeniem maszynowym: dowolny paradygmat, inżynieria cech, falki;
5. Uczeniem głębokim: MLP, CNN, GAN, VAE, RBM.