Katedra Administracji

Profesorzy:

 dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. ANS - Kierownik Zakładu

 prof. dr hab. Jerzy Kornaś

 dr hab. Marek Słociński, prof. ANS

 dr hab. Wojciech Fill, prof. ANS

Adiunkci:

 dr Sylwia Sadowska

 dr inż. Marek Jasiński

 dr Agnieszka Zwolenik

Wykładowcy:

mgr Angela Król

mgr Paweł Malinowski

Katedra Ekonomii i Finansów

Profesorzy:

 prof. dr hab. Krzysztof Surówka - Kierownik Zakładu

 prof. dr hab. Kazimierz Zieliński

 dr hab. Tomasz Maślanka, prof. ANS

Adiunkci:

 dr Paweł Drobny

 dr Jarosław Handzel

 dr Bartłomiej Wrona

  dr Helena Zielińska

 dr Halina Rechul

 dr Aneta Oleksy-Gębczyk

 dr Katarzyna Peter-Bombik

Wykładowcy:

 mgr Judyta Witowska

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Profesorzy:

 prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Kierownik Zakładu

Adiunkci:

 dr Marek Reichel

 dr Monika Musiał-Malago’

 dr Honorata Trzcińska

 dr Piotr Serafin

 dr Aleksandra Jasińska

 dr Monika Danielska

 dr Natalia Jaśkiewicz

 dr Paulina Rydwańska

Wykładowcy:

 dr Anna Xymena Majkrzak

Katedra Zarządzania

Profesorzy:

 dr hab. Bogusz Mikuła, prof. ANS - Kierownik Zakładu

Adiunkci:

 dr inż. Iwona Gawron

 dr Teresa Myjak

 dr Tomasz Zacłona

Wykładowcy:

 mgr Alicja Bonarska-Treit

 mgr Joanna Marcisz

 mgr Teresa Białas