Konsultacje wykładowców Wydziału Nauk o Zdrowiu są dostępne w Wirtualnym dziekanacie na indywidualnym koncie studenta.