Dzisiaj w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano list intencyjnego w sprawie przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu dot. działań związanych ze wsparciem uczniów i studentów zdolnych.

List podpisali w imieniu prezydenta Ryszarda Nowaka, Marta Mordarska pełnomocnik ds. społecznych, doc. dr Marek Reichel - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu i Zygmunt Berdychowski reprezentujący Fundację Sądecką.

- To dla mnie bardzo ważna inicjatywa, ponieważ w ubiegłym roku przez kilka miesięcy z poziomu komisji rewizyjnej przyglądaliśmy się wydatkowanym środkom na pracę z młodzieżą uzdolnioną w programie Diament. Raport pokontrolny pozwolił nam zobaczyć, że program nie był efektywny, a środki nie trafiły do tych, dla których były dedykowane. Mamy trzy podmioty: wyższą uczelnię, fundację i samorząd. Każdy z nich ma doświadczenie w pracy z młodzieżą i to daje nam, razem większe szanse w staraniu się o te środki. Mamy dużo młodych ludzi uzdolnionych, utalentowanych i dodatkowe zajęcia pozwolą lepiej się przygotować i wejść im na rynek pracy – podkreśliła Marta Mordarska, pełnomocnik ds. społecznych.

Celem podpisanego listu intencyjnego jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu dot. działań związanych ze wsparciem uczniów i studentów zdolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Środki na ten cel będą dostępne już w 2016r.

W poprzednim okresie finansowania środki na wsparcie uczniów zdolnych znajdowały się w dyspozycji Województwa Małopolskiego i też z poziomu Krakowa były dystrybuowane i zarządzane.

Zamierzeniem współpracy jest stworzenie możliwości wspierania młodzieży, rozwijania uzdolnień oraz zainteresowań i pobudzanie aktywności edukacyjnej, a przede wszystkim realnego wpływu miasta Nowego Sącza na rodzaj i zakres oferty kierowanej do młodzieży.

 

Na zdjęciu poniżej, od lewej: Marta Mordarska pełnomocnik ds. społecznych, doc. dr Marek Reichel - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu i Zygmunt Berdychowski reprezentujący Fundację Sądecką

2015 23 10 2015 inicjatywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcie z: https://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/13135