Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu już po raz szósty otrzymała certyfikat „Uczelnia Liderów”. Ponadto Komisja Naukowców Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała sądeckiej uczelni złoty certyfikat, a rektor Mariusz Cygnar został wyróżniony statuetką „Aurea Praxis”.

Czytaj również: Jubileusz 20-lecia powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej [ZDJĘCIA]

– Złoty certyfikat „Uczelnia Liderów” jest automatycznie przyznawany dla uczelni, które posiadają sześć takich atestów związanych z oceną pod kątem współpracy i promocji absolwentów na rynku pracy oraz współdziałania z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Szczególnie cieszymy się z dwóch wyróżnień. Jedno imiennie otrzymał rektor Mariusz Cygnar, a konkretnie statuetkę „Aurea Praxis” przyznawaną rektorom szczególnie aktywnym na polu zabiegania o współpracę społeczno-gospodarczą, rozwój i promocję uczelni oraz promocję absolwentów, a także budowanie liderów w środowisku lokalnym – powiedział Tomasz Zacłona, wykładowca i rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Mariusz Cygnar otrzymał prestiżowe wyróżnienie za wkład pracy na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Rektor jest członkiem prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych i bardzo aktywnie działa na rzecz rozwoju tego typu uczelni w Polsce. Komisja doceniła zarówno wkład pracy, jak i zaangażowanie. Podjęte zostały cenne inicjatywy, które doprowadziły do stworzenia wielu realizowanych projektów.

– Drugi bardzo cenny certyfikat to „Primus”. Otrzymanie go świadczy o tym, że na tle innych uczelni zostaliśmy bardzo dobrze ocenieni i zdobyliśmy najwyższą liczbę punktów. Statuetka jest przyznana Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu już po raz drugi –dodał Tomasz Zacłona.

W trakcie krótkiego briefingu prasowego zaprezentowali się wybitni absolwenci studiów magisterskich Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu: Monika Bołoz, Jakub Nowak-Cypis i Mateusz Matuła. Swoje prace obronili 2 lipca, a ich promotorem był Robert Rogowski, natomiast recenzentem Tomasz Zacłona. Zostały one ocenione bardzo wysoko, świadczy o tym dojrzałość metodologiczna, badawcza i praktyczna.

Do 27 lipca trwa rekrutacja na wszystkich kierunkach kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Można zarejestrować się zarówno elektronicznie, jak i w komisjach rekrutacyjnych, które działają w oparciu o swój indywidualny harmonogram. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej uczelni: www.pwsz-ns.edu.pl.

Na zdjęciu: konferencja prasowa rzecznika prasowego PWSZ Tomasza Zacłony 

Źródło: https://miastons.pl/nowy-sacz/pwsz-w-nowym-saczu-z-prestizowymi-certyfikatami-zdjecia/

4 07 2018 lider1