miastons.pl, Rafał Kmak

Po raz kolejny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, jako jedyna Uczelnia zawodowa w województwie małopolskim, uhonorowana została znakiem jakości „Uczelnia Liderów 2021” i „Wyróżnieniem specjalnym” Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w jedenastym konkursie „Uczelnia Liderów” organizowanego przez tę Fundację. 

Uroczysta gala połączona z wręczeniem certyfikatów i znaków jakości odbyła się w Warszawie. Wyróżniono na niej, zgodnie z misją programu „Uczelnia Liderów” uczelnie wyższe, także niepubliczne, za wysoki poziom kształcenia, łączenie tego procesu z innowacyjnymi działaniami, z aktywną współpracą z podmiotami rynku pracy oraz z rozwijaniem wśród studentów kompetencji liderskich, umiejętności zawodowych, menedżerskich, przywódczych, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy.

Certyfikat i wyróżnienie odebrały: prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ w Nowym Sączu dr Halina Potok oraz kwestor Uczelni mgr Halina Marcisz.

https://miastons.pl/nowy-sacz/pwsz-po-raz-kolejny-uczelnia-liderow/