• Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem niedługo nie będzie już Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, dts24
  • W mapę Nowego Sącza wpisze się Akademia Nauk Stosowanych? Jest duża szansa.; sadeczanin.info
  • PWSZ planuje zmianę nazwy uczelni, sądeckie.pl
  •  Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu?, miastoNS.pl
  • PWSZ chce być Akademią Nauk Stosowanych, twojsacz.pl
  • PWSZ zmienia nazwę na Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, ntvsadecka.pl

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem niedługo nie będzie już Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

dts24.pl, Kinga Nikiel-Bielak

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu podpisała z Miastem Nowy Sącz i spółką NOVA Sp. z o.o. porozumienia o współpracy naukowej. Podczas konferencji prasowej z tym związanej, rektor poinformował też, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – nie będzie już PWSZ.

– Bardzo cieszę się, że spółki miejskie, spółki technologiczne cały czas współpracują z naukowcami naszej uczelni. Ta współpraca jest obopólnie korzystna, bo miasto i spółki otrzymują wsparcie merytoryczne, ale jest to też pole do badań, pisania prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich – mówił prezydent Ludomir Handzel.

Jak zaznaczał, dzięki rozwojowi uczelni, Nowy Sącz staje się coraz mocniejszym ośrodkiem akademickim

– Naukowcy mają coś do przekazania nie tylko lokalnej społeczności, studentom, ale chcą też włączyć się w prace związane z projektami spółek miejskich – podkreślał prezydent Handzel.

– Myślę, że będzie to owocna współpraca. Oczywiście współpraca została już podjęta w 2015 roku, ale na poziomie dydaktycznym. Teraz rozbudowujemy ją na obszarze badawczo-naukowym – wyjaśniał prezes spółki Nova, Krzysztof Krawczyk.

Jednym z pierwszych realizowanych wspólnie projektów ma być farma fotowoltaiczna na zamkniętym rekultywowanym składowisku na osiedlu Zawada. W jej ramach powstanie laboratorium, z którego będą mogli korzystać studenci we współpracy z pracownikami partnerskiej spółki.

Rektor PWSZ Mariusz Cygnar zdradził, że powołano już zespół, który wnioskować będzie o dofinansowanie na utworzenie farmy fotowoltaicznej. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 8 milionów złotych.

Akademia Nauk Stosowanych

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w tym roku przed Państwową Wyższą Szkołą Zawodową spora zmiana.

– Na ostatnim posiedzeniu senatu uczelni, 28 lutego, jednogłośnie podjęliśmy uchwałę o tym, aby wnioskować do Ministra Edukacji i Nauki, aby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu otrzymała inny wymiar… Unaukowiamy naszą uczelnię i miejmy nadzieję, że decyzją ministra, od 1 października będziemy Akademią Nauk Stosowanych – poinformował rektor Mariusz Cygnar.

Jak zaznaczył, uczelnia spełnia wszystkie kryteria, które dają tę możliwość. Zmiana nazwy to prestiż, inny wymiar studenckich dyplomów, ale też możliwość kształcenia studentów na kierunkach nauczycielskich, co do tej pory było możliwe tylko wówczas, kiedy uczelnia posiadała partnera. Da to też możliwość pozyskiwania środków nie tylko z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale i z Narodowego Centrum Nauki.

- Status Akademii Nauk Stosowanych znakomicie wpisuje się w rok jubileuszowy naszej uczelni, czyli 25 lat jej funkcjonowania – dodał rektor.

Podkreślał, że możliwość uzyskania przez PWSZ statusu akademii, to owoc pracay dziesiątek osób związanych z uczelnią, począwszy od rektora – założyciela. Istotna jest też dotychczasowa możliwość rozbudowy infrastruktury uczelni, jak choćby koniec budowy Instytutu Ekonomicznego, który planowany jest na przełom kwietnia i maja.

Przygotowywany jest też projekt rozbudowy Instytutu Pedagogicznego. Ma być gotowy pod koniec lipca i jeśli przetarg pójdzie zgodnie z planem, to inwestycja rozpocznie się na początku października. Prawdopodobnie później przyjdzie czas na poszerzenie infrastruktury Instytutu Technicznego.

Pomoc Ukrainie

Podczas dzisiejszej konferencji przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studentów przedstawili działania, jakie podejmują w związku z pomocą Ukrainie, jak zbiórka darów oraz zbiórka krwi. We wszystkich instytutach powstały sztaby pomocy. Część studentów z Instytutu Zdrowia udała się na granicę, a każdy z pozostałych instytutów odpowiada za inne zadania, np. studenci z Instytutu Technicznego tworzą bazę osób, które przybyły do Nowego Sącza.

Link do informacji: https://www.dts24.pl/jesli-wszystko-pojdzie-zgodnie-z-planem-niedlugo-nie-bedzie-juz-panstwowej-wyzszej-szkoly-zawodowej/

 

sadeczanin.info, Iga Michalec, 10/03/2022

W mapę Nowego Sącza wpisze się Akademia Nauk Stosowanych? Jest duża szansa.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu jest jedną z uczelni wyższych działających na terenie miasta, która cieszy się popularnością. Najprawdopodobniej od przyszłego roku akademickiego stanie się ona Akademią Nauk Stosowanych. Dzięki zmianie nazwy, uczelnia jeszcze bardziej podniesie swój prestiż, a także zwiększy się jej obszar pozyskiwania środków finansowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa działa w Nowym Sączu dwadzieścia cztery lata. Jej kadra dydaktyczna kształci kolejne pokolenia studentów. Zmiana nazwy jest jedną z najważniejszych zmian w historii tej uczelni.

- Już niebawem nasza uczelnia stanie się Akademią Nauk Stosowanych – mówi dr hab. inż. Mariusz Cygnar, rektor PWSZ w Nowym Sączu. – Jest to kolejny etap rozwoju uczelni. Bez współpracy z miastem i sektorem przemysłowym, gdzie mamy wspólne cele – nie byłoby to możliwe.

Rektor Cygnar wyraził nadzieję, że nowa nazwa uczelni będzie obowiązywała od 1 października tego roku, a więc od następnego roku akademickiego. 28 lutego br. odbyło się posiedzenie senatu PWSZ i w jego trakcie została jednogłośnie podjęta uchwała o tym, aby wnioskować o zmianę nazwy uczelni do ministra edukacji i nauki.

- Wnioskowaliśmy tym samym o to, aby nasza uczelnia miała zupełnie inny wymiar i rangę – dodał rektor Cygnar. – Miejmy nadzieje, że od 1 października 2022 roku będziemy Akademią Nauk Stosowanych. Spełniamy ku temu wszystkie kryteria.

Jak zaznaczył  rektor, już szereg uczelni w Polsce, które były Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi zmieniło swoją nazwę. Zmiana nazwy byłaby  również jednym z elementów jubileuszowego roku akademickiego – 25-lecia tej uczelni. Jubileuszowy rok rozpoczyna się 1 października br.

W tej chwili władze PWSZ w nowym Sączu czekają teraz na to, jaką decyzję podejmie ministerstwo.

Co przyniesie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu zmiana nazwy?

Przede wszystkim podniesie jej prestiż. To nie wszystko. Uczelnia będzie mogła kształcić studentów na kierunkach nauczycielskich.

- Do tej pory nie było to, niestety możliwe – dodaje rektor.

Zmiana nazwy przełoży się także na szersze możliwości finansowe. Uczelnia będzie mogła pozyskiwać fundusze nie tylko z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale także z Narodowego Centrum Nauki chociażby na prowadzenie badań naukowych.

Uczelnia będzie też mogła uczestniczyć w procedurze jej parametryzacji czyli osiągnięcia pewnej kategorii w danej dyscyplinie naukowej.

Link do informacji: https://sadeczanin.info/wiadomosci/w-mape-nowego-sacza-wpisze-sie-akademia-nauk-stosowanych-jest-duza-szansa

 

PWSZ planuje zmianę nazwy uczelni

sądeckie.pl, Dorota Kotlarz, 2022-03-10

Na konferencji prasowej, która odbyła się 9 marca br. w budynku rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dziennikarze sądeckich mediów byli zainteresowani planowaną zmianą nazwy Uczelni.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z 17 listopada 2021 r., państwowe uczelnie techniczne zawodowe które spełniają określone warunki mogą ubiegać się o zmianę nazwy na akademię nauk stosowanych.

Rektor PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar podkreślił, iż sądecka Uczelnia spełnia wszystkie przewidziane ustawowe wymogi, m.in.: działa od ponad 10 lat, ma odpowiednią liczbę studentów, z których większość kształci się na studiach stacjonarnych. Ponad połowa (72 proc) nauczycieli akademickich PWSZ jest zatrudniona na podstawowym miejscu pracy, prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie, a także przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Ponadto żaden kierunek studiów nie został oceniony negatywnie przez Polską Komisję Akredytacyjną w ostatnich 5 latach.

Rektor Mariusz Cygnar poinformował dziennikarzy, iż 28 lutego br. Senat Uczelni, spośród dwóch propozycji, jednogłośnie opowiedział się za nazwą Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Podobne rozwiązanie wybrało większość państwowych uczelni zawodowych w kraju. Sądecka Uczelnia wysłała stosowany wniosek do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o zmianę nazwy Uczelni.

Mariusz Cygnar podkreślił, iż zmiana nazwy to historyczne wydarzenie dla sądeckiej PWSZ. Daje możliwość wyróżnienia Uczelni, wzmocni jej pozycję na rynku edukacyjnym, przyczyni się do lepszego, bardziej pozytywnego odbioru w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wśród potencjalnych studentów. To też nobilitacja i prestiż dla obecnych i przyszłych żaków i pracowników naukowo – dydaktycznych. Bardzo istotnym jest fakt, że Uczelnia – Akademia będzie mogła nadal kształcić studentów na kierunkach nauczycielskich, bez partnera – uczelni z odpowiednią kategorią naukową.

Przyznanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu przez ministra statusu akademii otworzy również drogę do procesu parametryzacji, czyli możliwość ubiegania się o przyznanie kategorii naukowej B lub B+, co będzie kolejnym, znaczącym krokiem w rozwoju naukowo – badawczym Uczelni.

Rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar ma nadzieję, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze rozporządzenia wyda pozytywną decyzję i kolejny, nowy, jubileuszowy 25. rok akademicki 2022/23 Uczelnia zainauguruje jako Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Źródło: PWSZ

Link do informacji: https://sądeckie.pl/artykul/pwsz-planuje-zmiane-nazwy-uczelni

 

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu?

miastoNS.pl, 2022-03-11

Na konferencji prasowej, która odbyła się 9 marca br. w budynku rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dziennikarze sądeckich mediów byli zainteresowani planowaną zmianą nazwy Uczelni.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z 17 listopada 2021 r., państwowe uczelnie techniczne zawodowe które spełniają określone warunki mogą ubiegać się o zmianę nazwy na akademię nauk stosowanych.

Rektor PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar podkreślił, iż sądecka Uczelnia spełnia wszystkie przewidziane ustawowe wymogi, m.in.: działa od ponad 10 lat, ma odpowiednią liczbę studentów, z których większość kształci się na studiach stacjonarnych. Ponad połowa (72 proc) nauczycieli akademickich PWSZ jest zatrudniona na podstawowym miejscu pracy, prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie, a także przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Ponadto żaden kierunek studiów nie został oceniony negatywnie przez Polską Komisję Akredytacyjną w ostatnich 5 latach.
Rektor Mariusz Cygnar poinformował dziennikarzy, iż 28 lutego br. Senat Uczelni, spośród dwóch propozycji, jednogłośnie opowiedział się za nazwą Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Podobne rozwiązanie wybrało większość państwowych uczelni zawodowych w kraju. Sądecka Uczelnia wysłała stosowany wniosek do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o zmianę nazwy Uczelni.

Mariusz Cygnar podkreślił, iż zmiana nazwy to historyczne wydarzenie dla sądeckiej PWSZ. Daje możliwość wyróżnienia Uczelni, wzmocni jej pozycję na rynku edukacyjnym, przyczyni się do lepszego, bardziej pozytywnego odbioru w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wśród potencjalnych studentów. To też nobilitacja i prestiż dla obecnych i przyszłych żaków i pracowników naukowo – dydaktycznych. Bardzo istotnym jest fakt, że Uczelnia – Akademia będzie mogła nadal kształcić studentów na kierunkach nauczycielskich, bez partnera – uczelni z odpowiednią kategorią naukową.

Przyznanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu przez ministra statusu akademii otworzy również drogę do procesu parametryzacji, czyli możliwość ubiegania się o przyznanie kategorii naukowej B lub B+, co będzie kolejnym, znaczącym krokiem w rozwoju naukowo – badawczym Uczelni.

Rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar ma nadzieję, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze rozporządzenia wyda pozytywną decyzję i kolejny, nowy, jubileuszowy 25. rok akademicki 2022/23 Uczelnia zainauguruje jako Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Link do informacji: https://miastons.pl/nowy-sacz/akademia-nauk-stosowanych-w-nowym-saczu/

 

PWSZ chce być Akademią Nauk Stosowanych

twojsacz.pl, 14 marca 2022

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu złożyła wniosek do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o zmianę nazwy na Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Uczelnia zapowiada też kolejne inwestycje.

Akademia nauk stosowanych to określenie wprowadzone w zeszłym roku w znowelizowanej ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Nazwa odnosi się do nauk stosowanych, czyli część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów.

Obecnie o zmianę nazw wnioskuje część państwowych szkół zawodowych (Akademią Nauk Stosowanych w Tarnowie już stała się tamtejsza PWSZ), stosowny wniosek złożyła też nowosądecka PWSZ. Uczelnia spełnia wszystkie wymogi stawiane ustawowo akademii nauk stosowanych – to m.in. co najmniej 10-letni okres funkcjonowania, co najmniej połowa nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawowym miejscu pracy; prowadzone studia pierwszego lub drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie.

Jak poinformował rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, Senat Uczelni, spośród dwóch propozycji, jednogłośnie opowiedział się za nazwą Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

– Zmiana nazwy to historyczne wydarzenie dla sądeckiej PWSZ. Daje możliwość wyróżnienia Uczelni, wzmocni jej pozycję na rynku edukacyjnym, przyczyni się do lepszego, bardziej pozytywnego odbioru w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wśród potencjalnych studentów. To też nobilitacja i prestiż dla obecnych i przyszłych żaków i pracowników naukowo – dydaktycznych. Bardzo istotnym jest fakt, że Uczelnia – Akademia będzie mogła nadal kształcić studentów na kierunkach nauczycielskich, bez partnera – uczelni z odpowiednią kategorią naukową – uważa rektor Mariusz Cygnar wyrażając nadzieję że nowy, jubileuszowy 25. rok akademicki 2022/23, Uczelnia zainauguruje jako Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Uczelnia poinformowała jednocześnie, że dobiegają końca prace przy budowie Instytutu Ekonomicznego przy Al. Wolności. Gmach jest już skończony i wyposażony, trwają odbiory techniczne. Uczelnia będzie mogła wprowadzać się do budynku już w maju a studenci rozpoczną w nim naukę od 1 października.

Uczelnia przygotowuje się także do rozbudowy Instytutu Pedagogicznego przy ul. Chruślickiej. Kończone jest projektowanie, a prace budowlane zaplanowane są na jesień. Obecny budynek ma być zmodernizowany, zyska też nowe skrzydło. Koszt inwestycji szacowany jest na 12 mln zł; Uczelnia wciąż stara się o dofinansowanie tego projektu.

Link do informacji: https://twojsacz.pl/pwsz-chce-byc-akademia-nauk-stosowanych/

 

PWSZ zmienia nazwę na Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

ntvsadecka.pl, 14 marca 2022

Prawdopodobnie od przyszłego roku akademickiego PWSZ w Nowym Sączu będzie funkcjonować pod nową nazwą. Senat uczelni jednogłośnie podjął uchwałę o zmianie nazwy na Akademię Nauk Stosowanych.

Zmiana nazwy to nie tylko prestiż, mówi rektor PWSZ Mariusz Cygnar. To także dodatkowe możliwości pozyskiwania dotacji finansowych. I, jak dodaje, uczelnia cały czas się rozwija i rozbudowuje. Dobiegają końca prace przy budowie Instytutu Ekonomicznego a w październiku rozpocznie się rozbudowa Instytutu Pedagogicznego.

Rektor Mariusz Cygnar dopełnił, iż trzecim partnerem w tym projekcie będzie uczelnia z Wrocławia. Podkreślił, iż powołany wspólnie zespół naukowo – badawczy przygotowuje wniosek o grant na to przedsięwzięcie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dla sądeckiej Uczelni jest to kolejny element potwierdzający jej rozwój, poszerzający możliwości prowadzenia przez studentów prac badawczych co daje szansę wykazania się kreatywnością i innowacyjnością, ale także dla kadry naukowo – dydaktycznej PWSZ, dla której otwierają się nowe obszary do działalności naukowo – badawczej.

Współpraca z przedsiębiorstwami zwłaszcza dla uczelni, której jednym z głównych zadań jest praktyczne przygotowanie studentów m.in. do oczekiwań i potrzeb rynku pracy, ma to ogromne znaczenie i jest wartością dodaną w doskonaleniu i wzbogacaniu nie tylko procesu dydaktycznego, ale również realizacji obowiązujących programów .

Przygotowywany projekt farmy fotowoltaicznej jest też dopełnieniem już prowadzonych działań edukacyjnych, naukowych i badawczych w Instytucie Technicznym, który posiada laboratoria z zakresu odnawialnych źródeł energii i fotowoltaiki. Farma będzie też szansą dla studentów do pisania prac inżynierskich, magisterskich, a dla kadry naukowo – dydaktycznej – prac doktorskich.

Prezes Krzysztof Krawczyk podkreślił, iż branża jaką reprezentuje daje też inne możliwości pod kątem rozwoju naukowego i badawczego, jak choćby poszukiwanie nowych rozwiązań recyklingu odpadów komunalnych.

W konferencji uczestniczył prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Z satysfakcją mówił o szerokiej współpracy miejskich spółek technologicznych NOVA i MPEC z Państwową Wyższą Szkolą Zawodową. Podkreślił, że Nowy Sącz staje się coraz prężniejszym ośrodkiem akademickim, a współpraca z PWSZ daje wymierne efekty wspólnych podejmowanych działań nie tylko w obszarze edukacyjnym. Zadeklarował, że popiera plany rozwojowe Uczelni i może ona liczyć na dalsze wsparcie prezydenta.

Link do informacji: https://www.ntvsadecka.pl/2022/03/14/pwsz-zmienia-nazwe-na-akademia-nauk-stosowanych-w-nowym-saczu/

Link do materiału filmowego: https://youtu.be/1Hv94EtQck4