sądeckie.pl, 2022-03-17, Dorota Kotlarz

Rektor PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar podpisał w Krakowie 10 marca br. porozumienie o współpracy z firmą CYBID, którą reprezentowała prezes Renata Bułka. Celem współdziałania jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów sądeckiej Uczelni, by w przyszłości mogli sprostać potrzebom i wymogom rynku pracy i efektywnie wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne.

Cybid – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa świadczy m.in.: specjalistyczne usługi pomiarowe, obsługuje eksperymenty procesowe, przygotowuje dokumentację zdarzeń, a także realizuje projekty związane z: archeologią, geodezją, inwestycjami, przemysłem. Firma specjalizuje się w przetwarzaniu zdjęć do postaci metrycznych ortoplanów lub modeli 3D. Zapewniają efektywne (nie tylko poglądowe) wykorzystanie informacji zapisanych na zdjęciach do prowadzenia analizy technicznej, wizualizacji.

Nadto specjalizuje się w odwzorowaniu miejsc zdarzeń kryminalnych (zdarzenia w pomieszczeniach i terenie otwartym) w formie szkiców, rzutów krzyżowych oraz wizualizacji 3D., analizowaniu zdarzeń i symulacji ich scenariuszy przebiegu, jak również w sporządzaniu dokumentacji z miejsc zdarzeń drogowych. Firma dysponuje narzędziami ułatwiającymi i przyśpieszającymi proces przygotowywania planów sytuacyjnych, tworzenia wielowariantowych symulacji i analizy danych.

Współpraca krakowskiej firmy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu realizowana będzie w procesie dydaktycznym m.in. poprzez: modyfikowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, prowadzenie szkoleń dla studentów i kadry dydaktycznej, wykładów tematycznych przez przedstawicieli firmy dla społeczności akademickiej sądeckiej Uczelni, organizowanie praktyk dla studentów, wspólnych konferencji naukowych oraz prowadzenie kursów i studiów podyplomowych.

Podpisane porozumienie jest formalnym potwierdzeniem już podjętej współpracy i daje możliwość jej rozszerzenia. Od 2021 roku PWSZ wprowadziło do dydaktyki na kierunku Transport i logistyka w Instytucie Technicznym zakupione wersje edukacyjne oprogramowania firmy Cybid, a zajęcia z ich wykorzystaniem zaowocowały kilkoma pracami opartymi na badaniach zrealizowanych przy ich wykorzystaniu.

Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem – Instytutu Technicznego PWSZ i Firmy Cybis, przy współpracy Koła Naukowego Vehiculum jest planowana na maj br., w Instytucie Technicznym Uczelni międzynarodowa konferencja naukowa, której wiodącymi tematami będą: transport i logistyka, mechanika i inżynieria produkcji, ochrona środowiska i informatyka.

Link do informacji: https://sądeckie.pl/artykul/pwsz-podpisala-porozumienie-z-firma-cybid