Zachęcamy do udziału w Konkursie „NAUKA, MOJA PASJA”

organizowanym w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2017.

 

Żeby wziąć udział w Konkursie należy wykonać pracę techniką dowolną malarstwo, grafika, rysunek, collage lub inne techniki na płaskim, trwałym podłożu o formacie min. A3 (297×420 mm) i nie większym niż A1 (594x 841).

Termin składania prac upływa 15 września 2017 r.

W Konkursie mogą brać udział przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Małopolski. W ramach Konkursu wyodrębnione zostały cztery kategorie wiekowe uczestników: I kategoria: 5 - 7 lat;  II kategoria: 8 - 10 lat;  III kategoria: 11 - 15 lat;  IV kategoria: 16 -19 lat.

 

Dla laureatów i wyróżnionych przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody !!!

 

Pracę i Kartę zgłoszeniową wraz z Oświadczeniem należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Rozwoju Gospodarczego

ul. Racławicka 56, 30–017 Kraków (pokój 108) z dopiskiem: MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2017–Konkurs

 

Szczegóły dotyczące organizacji Konkursu i wyboru nagrodzonych znajdują się w regulaminie Konkursu.

Więcej informacji na stronie: http://nocnaukowcow.malopolska.pl/konkurs/

konkurs mnn 2017