W związku z kończącą się kadencją w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu odbyły się wybory Rektora i członków Senatu Uczelni na kolejną kadencję w latach 2020 - 2024.

Prawomocnie do ubiegania się stanowisko Rektora został zgłoszony przez Radę Uczelni tylko jeden kandydat spełniający obligatoryjne wymagania: dr hab. inż. Mariusz Cygnar. Działając na podstawie ordynacji wyborczej Uczelniana Komisja Wyborcza, pracująca pod przewodnictwem dr Aldony Woty, przeprowadziła elekcję Rektora PWSZ na kadencję 2020-2024 oraz Członków Senatu Uczelni. Wyboru rektora dokonało 20 elektorów reprezentujących: nauczycieli akademickich legitymujących się stopniem naukowym przynajmniej doktora (12), pozostałych nauczycieli akademickich (2), pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi (2) i studentów (4). W bezpośrednim głosowaniu elektorów (19 czerwca br.) kandydat na Rektora, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, uzyskał 20 głosów, na 20 możliwych.

W Senacie Uczelni, w kadencji w latach 2020 – 2024, zasiądą 23 osoby wybrane w bezpośrednich wyborach. Wybrani członkowie nowego Senatu rozpoczną pracę od 1 września br.

Rektor reelekt dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, (rocznik 1971), urodzony w Szerzynach w powiecie tarnowskim. Absolwent Technikum Mechanicznego w Gorlicach i Wydziału Mechaniki Politechniki Krakowskiej (doktorat - 2002 r.), habilitacja w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn na podstawie decyzji Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej – 2014 r.

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu związany od 2002 roku jako pracownik naukowy Zakładu Mechatroniki w Instytucie Technicznym, prorektor ds. studenckich i kształcenia 2003–2011. W 2014 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ, rektor w latach 2015-2020, wybrany na drugą kadencję – 2020-2024.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na konstrukcji konwencjonalnych i niekonwencjonalnych maszyn cieplnych i układów napędowych, w szczególności tłokowych silników spalinowych, układów zasilania oraz napędów hybrydowych. Przedmiotem jego badań naukowych jest też zastosowanie komputerowych systemów wspomagania projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), szybkiego prototypowania (RP) oraz inżynierii odwrotnej (RE) w różnych dziedzinach nauki i techniki. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unię Europejską.

Jest autorem i współautorem kilku monografii oraz ponad 140 artykułów naukowo-badawczych, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Uczestniczy w konferencjach naukowych w kraju oraz zagranicą. Jako nauczyciel akademicki był promotorem ponad stu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Koordynuje także prace inżynierskie o profilu przemysłowym i technicznym w partnerskich przedsiębiorstwach w Nowosądeckiem. Doceniany przed studentów. Kilkukrotnie wyróżniony tytułem Belfra Instytutu Technicznego przyznawane przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów.