Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr hab. inż. Mariusz Cygnar udzielił wywiadów redaktorom radia RDN i telewizji TV Sądeczanin.

Redaktorzy dopytywali się m.in. o: inwestycje, nowy rok akademicki, nowe kierunki, ilu studentów podjęło kształcenie w naszej Uczelni, w jakiej kondycji studenci po koronawirusie rozpoczęli w normalnym trybie, olimpijce – Klaudii Zwolińskiej – studentce PWSZ i innych osiągnięciach sportowych studentów PWSZ, a także o to czy Uczelnia ubiegać się będzie o status akademii nauk stosowanych?

 

RDN

logo RDN

Słowo za słowo, 14 października 2021 r.

Link do wywiadu z rektorem Mariuszem Cygarem w radiu RDN: https://www.youtube.com/embed/XkukVNUXy2c?feature=oembed

 

 

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu już w 2022 roku?

 

RDN, 14.10.2021

rektor studiu radiowym RDN

Sądecka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w przyszłym roku ma zyskać status akademii nauk stosowanych. Taka możliwość pojawiła się dzięki nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jak powiedział w porannej rozmowie RDN Nowy Sącz Mariusz Cygnar, rektor PWSZ, uczelnia spełnia wszystkie kryteria. Chodzi między innymi o minimum 10 lat działania placówki.

– Niedługo wystosujemy wniosek do ministra edukacji i nauki, by uczelnia mogła stać się akademią nauk stosowanych. Miejmy nadzieję, że będzie to czysta formalność. Cieszę się, że odbywa się to w czasie, gdy zbliża się 25. lecie naszego funkcjonowania – podkreślił Cygnar.

Po uzyskaniu statusu akademii nauk stosowanych, PWSZ zamierza też zmienić nazwę uczelni w 2022 roku. Rektor chce zaangażować całą społeczność akademicką do pomocy przy wyborze nowej nazwy.

W październiku rozpoczął się 24. rok akademicki w nowosądeckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

 

Link do wywiadu z rektorem Mariuszem Cygarem w radiu RDN: https://www.rdn.pl/news/zmiana-nazwy-panstwowej-wyzszej-szkoly-zawodowej-w-nowym-saczu-juz-w-2022-roku-wideo

 

 

TV Sądeczanin, 13 października 2021 r.

 redaktor prowadzacy wywiad z rektorem

Rozmawiamy z dr. hab. inż. Mariuszem Cygarem, rektorem PWSZ w Nowym Sączu

O nowym roku akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej rozmawiamy z dr hab. inż. Mariuszem Cygnarem, rektorem PWSZ w Nowym Sączu.

 

Link do wywiadu z rektorem Mariuszem Cygarem w TV Sądeczanin: https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/rozmawiamy-z-dr-hab-inz-mariuszem-cygnarem-rektorem-pwsz-w-nowym-saczu