Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego oraz Koło Naukowe Marketer działające w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z wielką przyjemnością pragną zaprosić do udziału w XV Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych pt. Społeczeństwo XXI wieku – problemy i wyzwania, które odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2017 r.

Trzydniowe Sympozjum składa się z dwóch części. Pierwsza, skoncentrowana na kwestiach naukowych, podczas której zostaną wygłoszone referaty w ramach sesji tematycznych:

1. Demograficzne uwarunkowania w rozwoju miast, regionów, krajów w perspektywie długookresowej.

2. System zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie.

3. Bezpieczeństwo społeczne.

4. Rola organizacji pozarządowych w rozwoju.

5. Wielopłaszczyznowe uwarunkowania kondycji zdrowotnej społeczeństwa – aspekty mikro- i makroskali.

6. Współczesne wyznaczniki kapitału ludzkiego i kapitału społecznego.

7. Rozwój innowacji społecznych.

 

Po zakończeniu konferencji odbędzie się druga część sympozjum o charakterze turystyczno - integracyjnym.

 

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY:

15.11.2017 – przyjmowanie zgłoszeń

15.11.2017- 30.11.2017 – dokonanie płatności, przesłanie streszczenia w języku polskim

7-9.12.2017 – sympozjum

15.01.2018 – nadsyłanie pełnych tekstów do publikacji zgodnych (!!!!) z przesłanymi wymogami edytorskimi

 

Załączniki do pobrania:

  1. Zaproszenie.
  2. Program ramowy.
  3. Formularz 2017.
  4. Wzór oświadczenia.
  5. Wytyczne dla autorów.