Zaproszenie na Konferencję Naukową "Samodzielność zawodowa a profesjonalizm w polskim pielęgniarstwie"

Nowy Sącz, 8 listopada 2019 r.

Organizatorzy: Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Koło Naukowe „Promocja Zdrowia” działające w Instytucie Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

Cel konferencji:

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie sprawowania profesjonalnej opieki nad osobą zdrową i chorą w kontekście współczesnych oczekiwań odbiorców opieki wynikających z samodzielności zawodowe j pielęgniarek.

Tematyka konferencji:

  • profesjonalizm zawodowy – kontekst historyczny, kulturowy, społeczny;wartości profesjonalizmu zawodowego;praktyka zawodowa oparta na dowodach naukowych;
  • samodzielność zawodowa–uregulowania prawne;standard kwalifikacji pielęgniarki polskiej; praktyczne aspekty samodzielności zawodowej pielęgniarek w różnych dziedzinach pielęgniarstwa;
  • diagnoza pielęgniarska w praktyce;standaryzacja terminologii–oczekiwania i potrzeby;
  • planowanie opieki w oparciu w oparciu o wybrany system klasyfikacji w pielęgniarstwie.

 

Karta zgłoszenia

Szczegółowe informacje w Instytucie Zdrowia

tel. 18 547 56 60

ul. Kościuszki 2G, 33-300 Nowy Sącz