19 listopada 2018 r., po wakacyjnej przerwie, Biblioteka powróciła do organizacji spotkań kulturalno-artystycznych.  W Auli PWSZ miał miejsce niezwykle interesujący wykład dra Stefana Florka "Opóźnienie ewolucyjne i jego negatywne konsekwencje".

W spotkaniu uczestniczyli Pani dr Halina Potok -  Prorektor ds. studenckich i kształcenia, Pan  doc. dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy, Pani mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz – Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia, Pan dr Tomasz Cisoń – Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej, pracownicy Uczelni oraz liczne grono studentów.