• Czeka nas dyskusję o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie (Oficjalny portal starostwa nowosądeckiego: https://nowosadecki.pl/)
 • Dyskusja o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie (https://miastons.pl)
 • Wspólnie zorganizują konferencję „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027″ (https://twojsacz.pl)
 • Wspólnie zorganizują konferencję „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027″ (https://www.nowysacz.pl
 • Czeka nas dyskusja o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie (www.starosadeckie.info)

Czeka nas dyskusję o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie

Dzisiaj w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, PWSZ i Urzędem Miasta Nowego Sącza w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”. Ma się ona odbyć 21 października 2021 r. 

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja ma być elementem wzmocnienia współpracy na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność subregionu sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: przedstawiciele władz województwa małopolskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych,  przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu Sądecczyzny.

- Cieszę się, że będziemy współpracować przy tym projekcie z prezydentem Nowego Sącza i uczelnią - mówił starosta Marek Kwiatkowski. - To ważne, aby nasz region był przygotowany do kolejnych działań mających na celu rozwój Sądecczyzny i Nowego Sącza. Współpraca samorządów i uczelni oraz nasze wspólne działania są konieczne do określenia priorytetów rozwoju regionu oraz pozyskania środków unijnych. Musimy wspólnie przemyśleć, co jest dla nas najważniejsze i ze sobą współpracować - wtedy osiąga się znacznie lepsze efekty. 

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył również pomysłodawca przedsięwzięcia prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, który mówił m.in. o potrzebie dalszego rozwoju turystyki i przedsiębiorczości w subregionie sądeckim.

Tekst, fot. Maria Olszowska

https://nowosadecki.pl/pl/czeka-nas-dyskusja-o-rozwoju-turystyki-i-przedsiebiorczosci-na-s

Na zdjęciach poniżej, od lewej: 1. prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, 2. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, 3. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel,  starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, 4. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz.

 

 

 Dyskusja o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie

Dzisiaj w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, PWSZ i Urzędem Miasta Nowego Sącza w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”. Ma się ona odbyć 21 października 2021 r. 

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja ma być elementem wzmocnienia współpracy na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność subregionu sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: przedstawiciele władz województwa małopolskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu Sądecczyzny.

– Cieszę się, że będziemy współpracować przy tym projekcie z prezydentem Nowego Sącza i uczelnią – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – To ważne, aby nasz region był przygotowany do kolejnych działań mających na celu rozwój Sądecczyzny i Nowego Sącza. Współpraca samorządów i uczelni oraz nasze wspólne działania są konieczne do określenia priorytetów rozwoju regionu oraz pozyskania środków unijnych. Musimy wspólnie przemyśleć, co jest dla nas najważniejsze i ze sobą współpracować – wtedy osiąga się znacznie lepsze efekty. 

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył również pomysłodawca przedsięwzięcia prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, który mówił m.in. o potrzebie dalszego rozwoju turystki i przedsiębiorczości w subregionie sądeckim.

Rafał Kmak

https://miastons.pl/nowy-sacz/dyskusja-o-rozwoju-turystyki-i-przedsiebiorczosci-na-sadecczyznie/

 

Wspólnie zorganizują konferencję „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027″

Dzisiaj w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, PWSZ i Urzędem Miasta Nowego Sącza w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027″. Ma się ona odbyć 21 października 2021 r. 

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja ma być elementem wzmocnienia współpracy na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność subregionu sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: przedstawiciele władz województwa małopolskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych,  przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu Sądecczyzny.

– Cieszę się, że będziemy współpracować przy tym projekcie z prezydentem Nowego Sącza i uczelnią – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – To ważne, aby nasz region był przygotowany do kolejnych działań mających na celu rozwój Sądecczyzny i Nowego Sącza. Współpraca samorządów i uczelni oraz nasze wspólne działania są konieczne do określenia priorytetów rozwoju regionu oraz pozyskania środków unijnych. Musimy wspólnie przemyśleć, co jest dla nas najważniejsze i ze sobą współpracować – wtedy osiąga się znacznie lepsze efekty. 

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył również pomysłodawca przedsięwzięcia prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, który mówił m.in. o potrzebie dalszego rozwoju turystki i przedsiębiorczości w subregionie sądeckim.

https://twojsacz.pl/wspolnie-zorganizuja-konferencje-sadecczyzna-w-perspektywie-finansowej-unii-europejskiej-2021-2027/

 

„Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021/2027” – podpisanie porozumienia

Prezydent Ludomir Handzel podpisał porozumienie w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021/2027.” Umowa została podpisana pomiędzy Urzędem Miasta Nowego Sącz, Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.

- To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, ale i dla całego subregionu. Bardzo się cieszę z dobrej współpracy pomiędzy miastem, powiatem Nowosądeckim i PWSZ. Szczególne podziękowania dla panów Rektorów, pana profesora Tadeusza Kudłacza oraz pana Starosty Marka Kwiatkowskiego, że tworzymy taką wspólna platformę rozmowy jednostek samorządu terytorialnego ze światem naukowym. Cel mamy jeden - to maksymalizacja rozwoju subregionu i ściągnięcie tutaj jak największych środków w perspektywie 2021-2027. Wszyscy chcemy się do tego dobrze przygotować. Serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym i wyrażam nadzieję, że będzie to kolejny krok w kierunku wybrania dobrej drogi rozwoju dla całego subregionu – powiedział prezydent Ludomir Handzel

Konferencja pod nazwą „ Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021- 2027” ma być sposobnością do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które aktywnie działają w regionie, mają wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego, Miasta Nowy Sącz, a także Subregionu Sądeckiego. W wydarzeniu biorą udział: przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu miasta i powiatu nowosądeckiego, środowisko naukowe PWSZ w Nowym Sączu, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Konferencja odbędzie się 21 października 2021r. w Auli PWSZ al. Wolności 40.

Uczestnicy:

 • Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii,
 • Burmistrzowie, wójtowie gmin powiatu nowosądeckiego,
 • Prezydent Miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki,
 • Rektor PWSZ w Nowym Sączu,
 • Przedstawiciele większych zakładów pracy Sądecczyzny,
 • Zaproszeni goście.

Autor: Biuro Prasowe UM

Na zdjęciach, od lewej: 1. prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, 2. prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski

Podpisanie porozumienia Biuro Prasowe UM Ludoimr Handzel Marek Reichel Marek Kwiatkowski 2

Podpisanie porozumienia Biuro Prasowe UM Marek Reichel Ludoimr Handzel Marek Kwiatkowski 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/25345

 

Czeka nas dyskusję o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie

Opublikowano: 26 września 2021 r.

W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, PWSZ i Urzędem Miasta Nowego Sącza w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”. Ma się ona odbyć 21 października 2021 r.

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja ma być elementem wzmocnienia współpracy na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność subregionu sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: przedstawiciele władz województwa małopolskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu Sądecczyzny.

– Cieszę się, że będziemy współpracować przy tym projekcie z prezydentem Nowego Sącza i uczelnią – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – To ważne, aby nasz region był przygotowany do kolejnych działań mających na celu rozwój Sądecczyzny i Nowego Sącza. Współpraca samorządów i uczelni oraz nasze wspólne działania są konieczne do określenia priorytetów rozwoju regionu oraz pozyskania środków unijnych. Musimy wspólnie przemyśleć, co jest dla nas najważniejsze i ze sobą współpracować – wtedy osiąga się znacznie lepsze efekty.

W spotkaniu uczestniczył również pomysłodawca przedsięwzięcia prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, który mówił m.in. o potrzebie dalszego rozwoju turystki i przedsiębiorczości w subregionie sądeckim.

https://www.starosadeckie.info/z-ostatniej-chwili/czeka-nas-dyskusja-o-rozwoju-turystyki-i-przedsiebiorczosci-na-sadecczyznie/