W dniu 6 września 2016 r. Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. podpisał w Tychach porozumienie o współpracy z FCA Poland S.A. (dawny FIAT AUTO POLAND S.A.).


Firmę FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES reprezentował inż. Antoni Greń – Dyrektor FCA Poland oraz mgr Andrzej Piętka – Dyrektor Personelu i Organizacji FCA Poland. W spotkaniu uczestniczył także Pełnomocnik ds. badań i współpracy naukowej prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski.

Nawiązanie współpracy z producentem samochodów, największym w Polsce i czołowym w Europie, stanowi szczególną wartość dla Uczelni, a przede wszystkim dla Instytutu Technicznego. Dzięki przychylności władz Grupy FCA studenci i pracownicy PWSZ będą mieli możliwość wyjazdów studyjnych połączonych z wykładami prowadzonymi przez specjalistów z tej firmy, a także prowadzenia prac dyplomowych i realizacji praktyk zawodowych w prestiżowym przedsiębiorstwie o światowej renomie. Rozpoczęta współpraca ma na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia studentów, odpowiadającego potrzebom współczesnego rynku pracy.

Podpisane porozumienie reguluje także ogólne kwestie związane z podejmowaniem wspólnych inicjatyw naukowo-badawczych, pozyskiwaniem środków na takie cele oraz transferem wiedzy do gospodarki.

Współpraca służyć będzie w szerokim zakresie wzbogaceniu procesu dydaktycznego oraz promowaniu osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji dla obu stron.

Fiat Chrysler Automobiles to siódmy producent samochodów na świecie, który projektuje, produkuje, dystrybuuje i sprzedaje samochody osobowe, lekkie pojazdy użytkowe, komponenty i systemy produkcyjne.