26 kwietnia 2019 r. w PWSZ w Nowym Sączu odbyło się spotkanie koordynacyjne dla doradców szkolnych i zawodowych oraz nauczycieli przedsiębiorczości pn. „Myśl jak pracodawca – poznaj kompetencje cenione na rynku pracy”.

Inicjatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu z panią kierownik Martą Olszewską na czele. Wstęp do spotkania poprowadził pan Michał Kądziołka - Wicedyrektor WUP w Krakowie. Następnie odbyła się prezentacja wyników badania pilotażowego przeprowadzonego w 2018 roku przez WUP Kraków ZZNS pn. „Karta wymagań pracodawcy”. Potem JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. zaprezentował ofertę kształcenia w naszej Uczelni, zwracając uwagę na rozwój kompetencji studentów, które są szczególnie pożądane przez pracodawców.

W ramach wizyty studyjnej goście mogli zwiedzić liczne pracownie specjalistyczne znajdujące się w Kampusie dydaktyczno-sportowym PWSZ, m.in. laboratorium hipoksji, komorę termoklimatyczną, pracownie: biomechaniki, odnowy biologicznej, krioterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu, terapii manualnej, diagnostyki wad postawy oraz psychologii sportu, a także pracownie specjalistyczne do kształcenia na kierunkach: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i dietetyka.