Rektor Uczelni dr hab. inż. Mariusz Cygnar prof. PWSZ i Prezes Zarządu MKS „Sandecja” S.A. Pan Miłosz Jańczyk podpisali aneks do porozumienia kontynuując dotychczasową współpracę. Obie Strony zadeklarowały chęć przedłużenia dotychczas prowadzonych działań na dłużej.

Obecnie realizowane są założenia współpracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz organizacji zamkniętych treningów. Potencjał, dorobek oraz doświadczenie Uczelni oraz Klubu sprzyja procesom związanym z przygotowaniem studentów Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ do zdobywania umiejętności praktycznych. Studenci w ramach zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych mają możliwość zapoznania się z warsztatem szkoleniowym, sposobem organizacji pracy, budowania cyklu treningowego, metodyki pracy trenera i sędziego, a także prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem drużyny i organizacji zawodów sportowych. Piłkarze korzystając z bazy sportowej i specjalistycznych pracowni zyskują doskonałe warunki do rozwoju i treningów. W najbliższym czasie planuje się kolejne działania w zakresie realizacji projektu naukowo-badawczego "Projekt Sandecja", którego celem jest ocena i monitorowanie dyspozycji zawodników piłki nożnej w różnych okresach makrocyklu treningowego oraz po zastosowaniu odnowy biologicznej. W projekt zaangażowani są wykładowcy Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Zdrowia, a po przeprowadzeniu badań powstanie także publikacja naukowa.