W dniu 30 marca 2023 roku zawarto porozumienie o objęciu przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu patronatem Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.

Porozumienie podpisali JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS i dyrektor szkoły mgr Czesław Leszek Sarota. W spotkaniu uczestniczyły także: inż. Teresa Majerczyk - wicedyrektor szkoły i Violetta Jędruch - pedagog szkolny.

Obie Strony dostrzegły potrzebę współdziałania dla efektywniejszej realizacji swoich celów statutowych. Współpraca ma na celu przede wszystkim o wsparcie procesu kształcenia.

Warto dodać, że Uczelnia oraz Zespół Szkół, w którym mieści się VI Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Przemysłu Mody podejmowały już wspólne przedsięwzięcia popularnonaukowe i promocyjne, a zatem podpisana umowa formalizuje i umacnia współpracę w zakresie:

  •      wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia młodzieży, w tym wzajemne informowanie o tworzeniu nowych programów nauczania,
  •      przygotowywania wykładów i prezentacji naukowych o uzgodnionej tematyce,
  •      udziału przedstawicieli Stron w ważnych wydarzeniach Uczelni oraz Zespołu Szkół,
  •      współpracy w zakresie ruchu naukowego, samorządowego, sportowego oraz kulturowego,
  •      możliwości przeprowadzenia wspólnych badań naukowych, wspierania pozyskiwania danych niezbędnych do studenckich prac dyplomowych oraz wspieranie praktyk studenckich,
  •      promowania wspólnych działań, m.in. na swoich stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz w środkach masowego przekazu.