Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Umysł otwarty. Nowe przestrzenie nauki i sztuki” Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu we wtorek 6 czerwca zgromadziła wiele autorytetów naukowych z Polski, Włoch, Słowacji, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Finlandii a nawet Republiki Południowej Afryki.  

Konferencja Akademii Nauk Stosowanych wpisuje się w obchody jubileuszowe 25-lecia powstania Uczelni, których zwieńczeniem ma być część centralna zaplanowana na 16 czerwca. Przybyło na nią wiele autorytetów świata nauki i sztuki z polskich oraz zagranicznych ośrodków akademickich.

25-lecie to powód do radości, ale też zobowiązanie na przyszłość. Jesteśmy uczelnią specyficzną, ważną, bo łączącą praktykę  - stosowalność z podstawowymi badaniami naukowymi i celem tej konferencji jest właśnie integrowanie tych dwóch wątków. Pokazaniem, czym współczesna nauka się zajmuje, także ta, którą w Akademii Nauk Stosowanych realizujemy, ale także jakie ma przekucie na praktykę, dydaktykę akademicką i potrzeby społeczne – zaznacza prof. Mirosław Michalik (ANS w Nowym Sączu i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), członek Komitetu Naukowego Konferencji.  

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski, Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz Rektor ANS dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS.

Bardzo cieszę się, że międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zagościła w sądeckim ratuszu. Nauka, jej rozwijanie, a także popularyzowanie to niezwykle ważne działanie dla ludzkości. To właśnie ona uczy otwartości, pozwala opisać świat i ułatwiać życie. Bardzo cieszę się również z tego powodu, że ta sala jest pełna nie tylko naukowców, ale chcących się uczyć studentów – powiedział w swoim wystąpieniu prezydent Ludomir Handzel.

Organizatorom Konferencji, na ręce dziekan Wydziału dr hab. Zdzisławy Zacłony, prof. ANS, podziękowania złożył Prorektor ds. nauki i rozwoju dr Marek Reichel, podkreślając także dobrą współpracę Uczelni i miasta Nowy Sącz, co zaowocowało m.in. tym, że sesja plenarna odbyła się w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się również: Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok, kanclerz Rafał Góra, kwestor Halina Marcisz, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki mgr Bogusława Gaweł oraz prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu mgr Urszula Cisoń- Apanasewicz.

Uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Umysł otwarty. Nowe przestrzenie nauki i sztuki” byli:

prof. dr hab. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska), prof. dr hab. Wojciech Kudyba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska), prof. Marxiano Melotti (Uniwersytet Niccolo Cusano w Rzymie, Włochy), prof. dr hab. Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska), prof. dr hab. Krzysztof Tomalski (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska), dr hab. Dariusz Juruś, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska), prof. dr hab. Andrzej Szarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), dr hab. prof. ANS Maciej Malinowski (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska), dr hab. prof. ASP Michał Jandura (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Polska), mgr Krzysztof Jasiński (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska), ks. dr Marek Mierzyński (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska), prof. dr hab. Barbara Skałbania, dr Zbigniew Ostrach (Uczelnia Korczaka, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska), dr Stefan Florek (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska), mgr Agata Rolka (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska), mgr Natalia Kiełbasa (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska), mgr Mariusz Obrzut (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska), mgr Magdalena Palacz (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska), dr hab. Przemysław Piotrowski, prof. ANS (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska), Dr PhD Maria Hautala Päivi (Post Graduate Diploma in Art Therapy Satakunta University of Applied Sciences), prof. Anna Tovkantes (Państwowy Uniwersytet w Mukaczewie, Ukraina), prof. Elena Hadzieva (Uniwersytet Informatyki i Technologii św. Pawła Apostoła w Ohrid, Macedonia), PhD Mariia Lavrenova (Państwowy Uniwersytet w Mukaczewie, Ukraina), dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), dr Edyta M. Nieduziak (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), PhD Nataša Janković, prof. Danimir Mandić, prof. Ivica Radovanović (University of Belgrade, Serbia), mgr Maciej Ignatowski (Polska), mgr Tomasz Kuta (Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Polska), dr Beata Lisowska (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska), dr Michał Pulit (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska), dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. ANS (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska).